Kazania

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 03.04.2016 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 01.04.2016 r. – Pastor Krzysztof Michaluk

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 27.03.2016 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 27.03.2016 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Kazanie z dn. 25 marca 2016 r. – głoszący Pastor Piotr Bronowicki

List św. Pawła do Filipian:
Rozdział 1, wersety 21-30;
Rozdział 2, wersety 1-15.

Słowo Boże nam mówi, że Jezus zostawił nam ślady na ziemi, pozostawił konkretne przykłady, abyśmy Go naśladowali. To nie oznacza, że jak Jezus został przybity do krzyża, to my robimy wszystko, aby również być przybitymi do krzyża. To, co Jezus nam pozostawił, to jest przykład do naśladowania w sposobie Jego podejścia. Słowo Boże mówi, że mamy być względem siebie takiego usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Usposobienie to nastawienie do drugiego człowieka.
Jezus wyrzekł się samego siebie. Oznacza to, że był nastawiony nie na siebie, ale na swojego Ojca. Czy jesteśmy gotowi w życiu naszym zrezygnować z naszych własnych planów, na rzecz tego, co mówi Bóg? Słowo Boże wyraźnie mówi, że coś zostało postanowione przez kogoś, kto ma nad nami władzę i zostało nam polecone. Bóg czeka, aby zobaczyć, jak będziemy postępować. To jest bardzo proste, jak Bóg sprawdza człowieka. Wyprowadził Izraelitów na pustynię, którą można było przejść w 4 tygodnie, a szli 40 lat. Dlaczego? Bo Bóg chciał doświadczyć, co jest w ich sercach. Bóg musi zobaczyć, co jest w sercu człowieka. Posłał swojego Syna, aby pokazać, jak postępować, bo nie miał wątpliwości, że Jego Syn zrezygnuje z całej swojej woli, na rzecz tego co powie Ojciec. Posłał Go, aby wyjednać nam zbawienie, nas wyratować, aby zmarł za nasze grzechy. Wiedział, że stanie się przykładem dla każdego człowieka. Przyszedł na ziemię jako człowiek. Syn człowieczy, a jednocześnie Syn Boży i zrezygnował ze wszystkiego na rzecz Boga Ojca.
Po to jesteśmy na świecie, żeby pomagać innym i okazywać miłość. Nie piętnować, nakazywać, wydawać rozkazy. Jesteśmy po to, aby stać się sługami dla drugich. Jezus stał się człowiekiem, aby nam pokazać, jakimi ludźmi my powinniśmy się stać. Żeby pokazać, jak trzeba służyć tym, którzy są wśród nas. Po to są dary Ducha Świętego – żeby służyć innym.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 20.03.2016 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Kazanie z dn. 20 marca 2016 r. – głoszący Pastor Piotr Bronowicki

List św. Pawła do Rzymian:
Rozdział 3, wersety 1-31.

Sprawiedliwość jest darem od Boga. Sprawiedliwość dana nam z łaski Boga żywego jest tą sprawiedliwością, którą uzyskujemy od Boga naszego i ona jest na podstawie wiary. Kiedy w życiu zgrzeszymy to jesteśmy niesprawiedliwymi i żeby stać się znów sprawiedliwym, trzeba przyjść pod krzyż Pana naszego Jezusa, złożyć wszelki usidlający grzech i prosić o przebaczenie. Bóg, który jest mocny w swojej łasce i miłosierdziu, usprawiedliwia nas, czyli przebacza nasze grzechy. To jest ta sprawiedliwość, która przychodzi w naszym życiu, żeby ono w ogóle miało sens. Nie ma innej możliwości wejścia do Królestwa Niebios, jak tylko przez wiarę w Boże usprawiedliwienie.
Sprawiedliwość zależna jest do tego, w jaki sposób rozpoczynamy swoje życie z Bogiem, w jaki sposób się zachowujemy i żyjemy. Wierzenie w sprawiedliwość, która została posłana, to podstawa dla każdego dziecka Bożego. Gdyby Bóg nie przyszedł na ziemię, nie pokazał i nie wykonał sprawiedliwości, do dzisiaj byśmy byli w grzechu i nie byłoby dla nas żadnego wybawienia.
Przez zakon Mojżesza w pewnych sprawach jesteśmy usprawiedliwieni, ale są takie sfery życia człowieka, w których zakon nas nie usprawiedliwia. Słowo Boże mówi, że do pewnych Bożych praw musimy się zastosować, bo tak jest powiedziane i nikt nas od tego nie zwalnia. Najważniejsze na początku jest uwierzyć w Syna Bożego i to jest ta sprawiedliwość początkowa, od której zaczyna się całe chrześcijańskie życie.
Jeśli chodzi o dobre uczynki w życiu naszym, to one nie są w stanie nas wprowadzić do Królestwa Niebios, nie przynoszą zbawienia. Nie zaczynamy od uczynków, jeśli chcemy mieć zbawienie. Sprawiedliwość, jako dar Ducha Świętego, dar Boży, przynosi nam zbawienie. I kiedy jesteśmy zbawieni, Bóg oczekuje od nas działania. Człowiek, który jest usprawiedliwiony darmo z łaski, wchodzi do społeczności dzieci Bożych i jeśli nie robi dobrych uczynków, to staje się bezużyteczny. W sprawie zbawienia nic nie możemy zrobić, ale jak już jesteśmy zbawieni to możemy to zbawienie utracić, kiedy nie będziemy robić dobrych uczynków.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 18.03.2016 r. – Marcin Sawczuk

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 13.03.2016 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Kazanie z dn. 13 marca 2016 r. – głoszący Pastor Piotr Bronowicki

List do Hebrajczyków:
Rozdział 2, wersety 1-18;
Rozdział 3, wersety 12-19;
Rozdział 5, wersety 11-14.

Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy; (List do Hebrajczyków, 2:11). To oznacza, że Jezus przyszedł na świat i był Synem Bożym, a stał się też synem człowieka. Syn człowieka przyszedł na świat. Syn Boży wszedł ciało ludzkie i stał się synem człowieczym. Tak jak każdy z nas narodził się z kobiety, tak też Jezus się narodził. Jezus stał się człowiekiem i człowiekiem pozostał, bo jak zaczął być człowiekiem, to się już nie skończy. Jezus wszedł do nieba, siedzi po prawicy Boga, wstawia się za swoich braci i siostry. Jezus momentalnie reaguje, kiedy uczynimy coś nie tak, inaczej zginęlibyśmy z tym światem. A jednego są wszyscy, z tej samej skóry, ciała, prochu ziemi. Jezus swoje ciało przemienione chwalebnie zabrał do wieczności i nasze ciała też zostaną przemienione. Kiedy Jezus przychodzi nas napomnieć, to nie robi tego ze złośliwości, tylko był w piekle, widział co tam się dzieje z ludźmi i nie chce aby nas to spotkało.
Jezus przyszedł, abyśmy zostali wybawieni z grzechu, wyrwani i postawieni w tej dokładnie pozycji, w jakiej jest Jezus. A Jezus siedzi po prawicy Boga Ojca i to jest pozycja, w której też będziemy się znajdować. Jezus przyszedł, aby człowieka wprowadzić do nieba. Bożym planem jest zaludnienie nieba. Bóg chce mieć tam bardzo dużo ludzi, jeśli to możliwe to chce zabrać każdego człowieka.
Jezus przyszedł na ziemię, pokazał, jak trzeba żyć, wybawił od grzechów tego świata, abyśmy zaczęli Go naśladować. Pełnienie woli Bożej warunkuje nasze więzy rodzinne z Jezusem Chrystusem. A bez tych więzów w Królestwie Bożym być nie możemy. Tylko rodzina jest tam wpuszczana. Kiedy Jezus uczył modlitwy pańskiej, rozpoczął od słów Ojcze nasz, który jesteś w niebie. To jest cudowne połączenie, a Słowo Boże wielokrotnie podkreśla, że Jezus pokazuje, że jest naszym bratem. Mamy czynić to, co czynił Jezus. Wyganiać demony, uzdrawiać, rozwiązywać problemy.
Nasze serce nie jest natury duchowej, tylko cielesnej. Musimy tak pracować w życiu naszym, aby je skłaniać do podejmowania dobrych decyzji. W sercu rodzą się bardzo złe rzeczy, a my mamy być ludźmi, którzy dbają o to, aby serce nie miało zbyt wiele do powiedzenia w naszym życiu. Serce człowieka jest najbardziej przewrotne ze wszystkiego, co jest na ziemi. Jest najbardziej zepsute i dlatego musimy przejąć kontrolę nad tym, co się dzieje w naszym wnętrzu. Musimy przeciwstawić się każdej złej myśli, która jest niezgodna ze Słowem Bożym.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 11.03.2016 r. – Pastor Robert Sosidko

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Kazanie z dnia 06.03.2016 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Kazanie z dn. 6 marca 2016 r. – głoszący Pastor Piotr Bronowicki

Drugi list św. Pawła do Tymoteusza:
Rozdział 2, wersety 1-26.

Słowo Boże wyraźnie mówi, że mamy stać się sługami Boga żywego. Każdy z nas ma dojść do tego, aby służyć Bogu, aby w konkretny sposób stanąć przed Nim, jako usługujący. Każdy, kto jest w służbie, musi iść w harmonii z Bogiem i być w odpowiednim namaszczeniu Ducha Świętego, aby w tym dziele, do którego jest powołany, dobrze się sprawdzać i stać się przykładem. Musimy się nastawić na to, aby przygotowywać ludzi do wykonywania Bożego dzieła.
Musimy być sprawni duchowo, ludźmi, którzy reagują w odpowiedni sposób. Słowo Boże mówi, że musimy być ciągle napełnieni Duchem Świętym, sprawni w społeczności z naszym Bogiem. Musimy podejmować konkretne kroki i reagować w odpowiedni sposób. Służba nasza się przedłuża, ale nie w nieskończoność. Jest odpowiedni czas, w którym mamy się przygotować do działania w mocy Bożej.
Często się zdarza, że jeśli jakaś nauka wynika z Pisma Świętego ze Starego Testamentu, to ludzie niechętnie ją przyjmują. Uważają, że Stary Testament już nas nie obowiązuje. Nie obowiązują już nas przepisy zakonu, ale nigdzie nie zostało powiedziane, że Stary Testament został odwołany. Powinniśmy patrzeć na stary zakon, patrzeć, co Bóg chciał powiedzieć. Jest powiedziane, że całe Pismo Święte jest przez Boga natchniona i dobre.
Mamy być dla ludzi przykładem godnym naśladowania, ludźmi, którzy odzwierciedlają to, co Pismo Święte mówi. Słowo Boże wyraźnie pokazuje, że sługa Pański nie powinien wdawać się w spory, ale powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności. Czy robimy coś w życiu naszym, aby przestrzegać Bożych przykazań? Od każdej służby czegoś konkretnego się wymaga. Środowisko pod naszym wpływem musi się zmieniać.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Kazanie z dnia 04.03.2016 r. – Pastor Robert Sosidko