Kazania

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Kazanie z dnia 21.08.2015 r. – Pastor Robert Sosidko

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Kazanie z dnia 16.08.2015 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Kazanie z dn. 16 sierpnia 2015 r. – głoszący Pastor Piotr Bronowicki

List św. Pawła do Rzymian:
Rozdział 8, wersety 1-39.

To jest dla nas największą radością, że nikt i nic nie może nas odłączyć od miłości Chrystusowej. Jedyną osobą, która może to zrobić, to jesteśmy my sami. Jezus na ziemię przyszedł w bardzo konkretnym celu. My na tej ziemi też pojawiliśmy się z konkretnym zadaniem do wykonania. Jest to zadanie, jakie powierzył nam Bóg. Albo o tym wiemy, albo nie i postępujemy po swojemu. Słowo Boże mówi, że ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, a ci, którzy żyją według ducha, myślą o tym, co duchowe. Jeśli nie myślimy o tym, co niebiańskie, to nie wiemy, jaki plan nam Bóg ułożył, jakie zlecił zadanie.
Nasze dążenia muszą ustawicznie iść w kierunku duchowości. Po to poznajemy Jezusa, zaczynamy widzieć Jego wolę, zaczynamy czytać Jego Słowo, aby wejść w ten nurt, który On rozpoczął, aby wejść w to zadanie, do którego nas powołał. Musimy zdać sobie sprawę, że nie jesteśmy na ziemi bezcelowo. Cielesność to jest coś, co wiąże się ze sposobem postępowania w tym świecie. Jeśli zauważamy w swoim życiu, że się z kimś kłócimy, to możemy wyciągnąć wniosek, że jesteśmy cieleśni i potrzebujemy Bożego ratunku. Jeśli wyciągniemy właściwy wniosek, to we właściwym kierunku pójdziemy. Jeśli jesteśmy cieleśni, to pójdziemy za tym światem, a świat i rzeczy na nim spalone będą. My musimy siedzieć w okręgach niebieskich, dlatego szukajmy społeczności z Bogiem i celowości w naszym postępowaniu. Pamiętajmy, że mamy być ludźmi, którzy naprawdę wyzbywają się zwykłych ziemskich zasad postępowania. Jeśli mamy myśli, że musimy komuś ostro odpowiedzieć, to znaczy, że mówi do nas duch, któremu musimy się przeciwstawić.
Jeśli lubimy grzeszyć, grzech jest dla nas przyjemnością, to nigdy z nim nie zerwiemy. Jeśli chcemy zmienić życie na życie duchowe nie robiąc żadnego wysiłku, to nic z tego nie będzie. Mamy włożyć nasz wysiłek i wtedy przychodzi błogosławieństwo Boże, łaska Boża. Jest wiele rzeczy w życiu chrześcijanina, które dostaje się za darmo, ale też jest wiele rzeczy, które wymagają od nas podjęcia wysiłku. Jeśli damy się prowadzić Duchowi Świętemu, to stajemy się synami i córkami samego Boga. Bóg chce na ziemi coś zrobić i używa swoich synów i swoje córki, nie działa przez obcych.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Kazanie z dnia 14.08.2015 r. – Pastor Robert Sosidko

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Kazanie z dnia 09.08.2015 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Kazanie z dn. 9 sierpnia 2015 r. – głoszący Pastor Piotr Bronowicki

Pierwszy list św. Jana:
Rozdział 1, wersety 1-10;
Rozdział 2, wersety 1-29.

W Bogu nie ma żadnej ciemności. To ludzie próbują przypisać Bogu ciemność, złe rzeczy, że Bóg jest niesprawiedliwy. Jeżeli patrzymy na rzeczy z pozycji ziemi, to widzimy niesprawiedliwość Bożą, że Bóg nie jest dobry, łaskawy. Jak stajemy na poziomie nieba i patrzymy z poziomu wyżyn niebiańskich, widzimy rzeczy, których wcześniej z ziemi nie widzieliśmy. Bóg na wszystko patrzy ze swojej perspektywy i kiedy znajdziemy się w perspektywie Bożej, dopiero zrozumiemy, dlaczego Bóg uczynił tak, a nie inaczej.
Człowiek, który staje przed Bogiem wszechmogącym, od razu pada jak martwy. Nie ma tu miejsca na zastanawianie się, czy coś wypada, czy paść, czy nie. Kiedy zstępuje Jezus Chrystus w swojej chwale, to nikt nie ma szansy ustać na nogach. Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że Jezus dostał imię, które jest ponad wszelkie imię i na to imię zegnie się wszelkie kolano na niebie, ziemi i pod ziemią. Jeśli jakaś istota ma kolano to musi je ugiąć. Ludzie myślą, że kiedy staną przed Bogiem, to będą mieli szansę wytłumaczenia się Bogu. Nie będzie to w takiej pozycji – od razu każdy człowiek będzie leżał i każdy będzie miał oskarżenie tego, co złego zrobił. Wtedy ludzie będą płakać i biadać nad swoim losem, bo zdadzą sobie sprawę, że są oni godni tylko i wyłącznie śmierci. Dlatego póki mamy czas musimy się upokorzyć przed Bogiem, bo dzięki temu nasze przewinienia zostają wrzucone w głębinę morską i nikt stamtąd nie może ich wyjąć. Stajemy wtedy przed Bogiem tak, jakbyśmy nigdy nie zgrzeszyli.
Jeśli nie mamy kontaktu ze Słowem Bożym, to nie mamy kontaktu z Bogiem. Bogu się upodobało, aby w Jego słowie zamieszkała cała pełnia Jego mocy. Szatan robi wszystko, aby nas odciągnąć od Słowa Bożego.
Musimy w zacięty sposób próbować ciągle poprawiać swoje życie. To się Bogu podoba, że się staramy, poprawiamy, modlimy się, szukamy Jego oblicza, Jego mocy i namaszczenia. Czy te pragnienia żyją w nas i są świeże? Dzisiaj Bóg nie chce ofiary fizycznie składanej, chce abyśmy w ofierze złożyli swoje serca i to jest dużo cięższe. Przyjść i oddać się całkowicie Bogu. Musimy się zastanowić, jak żyjemy dla Boga, czy naprawdę Jego słowa przestrzegamy. A Bóg powiedział, że jeśli miłujemy Boga, to trwamy w Jego słowie.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Kazanie z dnia 02.08.2015 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Kazanie z dn. 2 sierpnia 2015 r. – głoszący Pastor Piotr Bronowicki

Księga Micheasza:
Rozdział 6, wersety 6-16,
Rozdział 7, wersety 1-20.

Tylko ci, którzy szukają Pana, chcą postępować zgodnie z zasadami, które Bóg ustanowił. Żyją oni w inny sposób i inaczej się zachowują. Wszystko zaczyna się od posłuszeństwa woli Bożej. W obecnych czasach chwałą dla Boga jest uwielbienie imienia Bożego w śpiewie. Słowo Boże mówi, że nie najważniejsze jest składanie ofiary Bogu, ale nasza postawa. Jeżeli nie jest ona właściwa, to ofiara nie jest miła Bogu. Bóg chce przyjść do swojego zgromadzenia, wziąć chwałę, która Mu się należy, ale oczekuje pokornych serc. W uwielbieniu mamy robić tak, abyśmy to nie my byli na pierwszym planie, ale Bóg. Mamy robić tak, aby wszyscy zwrócili uwagę na naszego Boga, jaki jest wspaniały, należy Go wynieść na tron naszego uwielbienia.
Oczekujemy na przebudzenie, ale czy zwróciliśmy uwagę, że wraz z przebudzeniem przychodzi oskarżenie Ducha Świętego o grzech. Jeśli nie wyznamy swoich grzechów, to wszystkie one zostaną ujawnione. Jak jest przebudzenie, to musimy mieć poczucie winy, kiedy coś zrobiliśmy nie tak i od razu iść do Jezusa. Kiedy zstępuje Duch Święty, to Bóg już nie traktuje wszystkiego tak pobłażliwie, bo musi być czystość. Musimy prosić Pana, aby pokazał nam, co jest niewłaściwego w naszym życiu, abyśmy mogli z tego pokutować. Nie może być fałszu przed Bożym obliczem.
Bóg chce, abyśmy byli nastawieni na Boże działanie w naszym umyśle, abyśmy kochali Pana całym sercem i całą duszą. Dusza to umysł, charakter, temperament, uczucia, myśli. Mamy wysprzątać te miejsca i udostępnić je Duchowi Świętemu do działania. Jak w naszych umysłach, czy charakterze ujawnia się coś, co nie chwali Pana, jest nieczyste, to musimy nad tym pracować, aby to zmienić. Musimy dać się zmienić Duchowi Świętemu, aby móc w pokorze obcować ze swoim Bogiem.
Jeśli upadamy, to Słowo Boże mówi, że Pan znów się nad nami zmiłuje i wyrzuci nasze grzechy do głębin morskich, ale zasada jest taka, że musimy pokutować. Trzeba zaniechać grzechu, odrzucić go, dać się oczyścić i wtedy Bóg przywraca nas do pozycji, z której spadliśmy. Trzeba do tego odpowiedniej reakcji, postawy i przebudzenia. Najgorzej jest, kiedy człowiek sam, we własnych oczach uważa się za sprawiedliwego. Taki człowiek jest niepodatny na pokutę. Pan przebacza, ale trzeba o to dbać, bo błogosławieni są nie ci, którzy wyprali swoje szaty we krwi barankowej, ale ci, którzy cały czas piorą.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Kazanie z dnia 31.07.2015 r. – Pastor Robert Sosidko

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Kazanie z dnia 24.07.2015 r. – Pastor Robert Sosidko

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Kazanie z dnia 19.07.2015 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Kazanie z dn. 19 lipca 2015 r. – głoszący Pastor Piotr Bronowicki

Drugi list św. Pawła do Tymoteusza:
Rozdział 3, wersety 10-17;
Rozdział 4, wersety 1-8.

Jeśli chcemy żyć dla Pana, to musimy wiedzieć, co mamy robić z trudnych okolicznościach. Kiedy na naszej drodze pojawiają się problemy, to co robimy? Lamentujemy, załamujemy ręce, opuszczamy głowę? Człowiek wierzący nie może się zachowywać w ten sposób. Ma wiedzieć, co robić. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. To oznacza, że jest skuteczne wszędzie – do wyganiania demonów, uzdrowienia, załatwiania spraw w biurze. Działa w tak wspaniały sposób, że wypowiadamy nie nasze słowo, ale Boże słowo i ono wykonuje dzieło. Jest to to samo słowo, w którym Bóg powiedział niech się stanie ziemia.
Wszystko, co zostało napisane w Słowie Bożym jest dla naszego pouczenia i jest po to, aby nam wskazać drogę, pokazać, jaki jest Boży kierunek. Po to poznajemy Boże Słowo, abyśmy wiedzieli, jak się modlić. Wiemy, jakiej modlitwy Jezus nauczył na początku swoich apostołów, znamy tę modlitwę na pamięć, ale nie po to Pan jej nauczył, abyśmy ją powtarzali w koło, tylko po to, abyśmy mieli zasadę, jaką Biblia podaje w modlitwie pańskiej – wszystko, co jest na niebie musi być i na ziemi.
Mamy oczyścić całe przedpole z demonów, bo Słowo Boże mówi, że Królestwo Boże poznaje się po tym, że ślepi widzą, chromi chodzą, głusi słyszą, opętani są uwalniani i wszelkie problemy są rozwiązywane. Gdzie nie ma tych rzeczy, to znaczy, że Królestwo Boże jeszcze nie nastało. Jezus powiedział, że wszystko musi być zdobyte, położone pod stopy dla naszego Boga.
W naszym życiu widzimy konkretne objawy Bożego działania. Widzimy Boga w czynach na drodze, w domu, w różnych sytuacjach. Nie stoimy bezradnie i nie rozkładamy rąk, bo nie wiemy co robić. W dzisiejszym świecie szatan atakuje i doskonale wie, do kogo wysłać konkretne rzeczy.
Słowo Boże mówi, abyśmy przeciwstawiali się diabłu, to ucieknie od nas. To jest dzieło czasów ostatecznych, że mamy przeciwstawiać się złemu duchowi. Oczywistym jest, że diabeł zaatakuje, ale mieszka w nas Duch Święty, a ten, który jest w nas jest większy niż ten, który jest na świecie. Jeśli diabeł nas atakuje, to my go atakujemy dwakroć bardziej. On się boi imienia Jezusa. Będziemy atakować diabła i nie będziemy się cofać, bo ci, którzy się cofają, giną. Czasy są ostateczne i coraz większe ataki diabła przychodzą i to jest coś, co można zaobserwować na co dzień.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Kazanie z dnia 17.07.2015 r. – Pastor Robert Sosidko

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Kazanie z dnia 12.07.2015 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Kazanie z dn. 12 lipca 2015 r. – głoszący Pastor Piotr Bronowicki

Pierwszy list św. Pawła do Koryntian:
Rozdział 2, wersety 1-16.

Człowiek jest istotą bardzo ważną dla Boga. Bóg osobiście się zaangażował w stworzenie człowieka. Słowo Boże mówi, że ulepił go z gliny i swój własny dech życia dał człowiekowi. Nie jest nigdzie powiedziane, aby cokolwiek innego Bóg stworzył w ten sposób. Samo nasze stworzenie pokazuje, że jesteśmy istotami bardzo szczególnymi i dlatego diabeł tak nas nienawidzi, bo jak na nas patrzy to widzi Boga.
Wiara to nie jest lekka nadzieja, że coś się dobrze ułoży, ale absolutna pewność, że rzeczy się wydarzą. Bóg zaczyna nas przekonywać na czym polega duchowa wiara posyłając swoje cuda. Żeby chodzić wiarą w mocy Bożej musimy mieć bliską społeczność z Bogiem. Bóg chce stworzyć człowiekowi taką atmosferę, aby człowiek miał zwycięstwo, luksus życia na ziemi. Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że nie jesteśmy przeznaczeni na gniew, ale na zbawienie przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Albo opieramy się na tym, co mówi Bóg, albo na naszych zwątpieniach. Jeśli oprzemy się na tym, co mówi Bóg, to rzeczy będą się działy, a jak na zwątpieniach to nic się nie wydarzy. Człowiek chwiejny, o rozdwojonej duszy nawet niech nie przypuszcza, że coś otrzyma od Boga.
Słowo Boże nam przypomina o tym, że duchowe rzeczy są najważniejsze, a wszystkie ziemskie będą nam dodane. Jeśli otrzymujemy od Boga, to nie chwalmy się, jakbyśmy sami wszystko osiągnęli. Chwalmy Boga. Jeśli wkładamy na kogoś ręce i zostaje on uzdrowiony, to miejmy to za zaszczyt, że Bóg pozwolił nam przy tym być. To On uzdrowił a nam daje jedynie przywilej, że możemy to oglądać. Nauczmy się żyć jako istoty duchowe, a nie cielesne. Ciało nasze żyje jakiś czas. Każde ciało zostaje z ziemią, a ziemia i rzeczy na niej spalone będą. Bóg nas zachęca i daje nam różne dary według udzielonej nam łaski.