Kazania

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 01.08.2015 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Kazanie z dn. 8 lutego 2015 r. – głoszący Pastor Piotr Bronowicki

Dzieje Apostolskie:

Rozdział 8, wersety 1-40.

A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Zwróćmy uwagę, co jest tutaj napisane i co jest kontynuacją naszego uwierzenia, przyjęcia Jezusa. Wyganianie demonów jest wymienione jako pierwsze. To, że demony mają być nam podległe to jest normalne, mamy to przyjąć za rzecz oczywistą. Każdy z nas ma tak czynić, bo nasze wnętrze i otoczenie musi być wolne od duchów nieczystych. Musimy być wolni, aby normalnie funkcjonować. Bóg daje nam moc i będziemy wyganiać demony. Jesteśmy na ziemi, by kontynuować dzieło Jezusa, a On przyszedł na ziemię, by niweczyć dzieło diabelskie.

Nowymi językami mówić będą. Kiedy wyganiamy demony to czasem jest potrzeba, aby w innym języku do nich powiedzieć, aby to Duch Święty kierował wyganianiem

Węże brać będą. Paweł apostoł chciał dorzucić chrustu, a w tym chruście był schowany wąż. Był bardzo jadowity i ludzie, którzy patrzyli na to, że ugryzł apostoła Pawła, oczekiwali jego śmierci. Ale nic takiego się nie wydarzyło.

Choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Nawet nie wiemy, ile razy zjedliśmy coś, co mogłoby nam zaszkodzić, ale tak się nie stało. Jeśli żyjemy wiarą, to właśnie takie znaki będą nam towarzyszyć.

A anioł Pański rzekł do Filipa, mówiąc: Wstań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. Czy Filip dyskutował z Panem? Zastanawiał się, w jaki sposób później powróci do Jerozolimy? Nie. Przyłączył się do wozu, zaczął tłumaczyć Słowo Boże i kiedy ten człowiek zrozumiał, został ochrzczony. Następnie Duch Święty chwycił Filipa i przeniósł go.

Szatan przyszedł, aby podjąć walkę z kościołem, z potomstwem, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Po chrzcie jesteśmy uczeni tego, aby walczyć z szatanem, bo to Bóg dał nam moc. Szatan nie ma broni, broń mamy my i pokonujemy szatana mieczem Słowa Bożego.

Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Nie bójmy się kłaść rąk na chorych. Nawet jeśli jedna osoba na dwadzieścia wyzdrowieje, to chwała Bogu i nie przestawajmy kłaść rąk na chorych. Pan jest potężny i silny, i chce nas nauczyć chodzenia w wierze. Korzystajmy z tego, jakie możliwości daje nam chrześcijaństwo.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 06.02.2015 r. – Pastor Robert Sosidko

Kazanie z dn. 6 lutego 2015 r. – głoszący Pastor Robert Sosidko

Pierwszy list św. Pawła do Koryntian:
Rozdział 1, wersety 1-31.

Nasze zaufanie, które położyliśmy w Bogu, musi cały czas trwać, musi się powiększać każdego dnia. Niektórzy mówią, że odeszli do Boga, bo Bóg ich nie utrzymał. Słowo Boże rzeczywiście mówi Który też utwierdzi was aż do końca. Możemy zrzucić odpowiedzialność na Boga i są ludzie, którzy tak robią. Bóg dał nam wolną wolę, abyśmy zrobili krok wiary. Po co Bóg oczekiwał od Abrahama, aby wykazał się wiarą? Mógł mu dać Izaaka dużo wcześniej, spełnić jego marzenia, zmienić jego imię z Abrama na Abrahama. Ale czekał na ten krok, który musiał zrobić Abraham. Bóg nam zastawił cały stół obfitościami i mówi, abyśmy brali tyle, ile potrzebujemy, a nawet więcej, abyśmy mogli z tego udzielić potrzebującym. Jako człowiek, który patrzy tylko przez pryzmat ciała i duszy, moglibyśmy chcieć wykreślić wiele rzeczy znajdujących się w Biblii. Ale wszystko, co jest umieszczone w Piśmie Świętym Bóg umieścił w określonym porządku i celu. Przyjdzie czas, kiedy Pan nam objawi wszystko, co jest napisane.
Nasz sposób życia jest bardzo ważny, bo krzyż ma swoją wielką moc, ale można tego krzyża pozbawić mocy przez nasze postępowanie. W tamtych czasach był podział na Żydów i Greków. Żydzi domagali się znaków, a Grecy marzyli o mądrości. Chrześcijanie z tamtych czasów, aby zwiastować ewangelię Grekom, musieli przełożyć ją na bardziej inteligentny język.
Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. (Gal 5:1) Często mówimy, że jesteśmy wolni. Jest powiedziane, że mamy być wolni w tej konkretnej wolności, nie żadnej innej. Chrystus wyzwolił nas swoimi sposobami i powiedział, że mamy w tej wolności żyć, bo ona nie ma żadnych skutków ubocznych. Świat nam oferuje pewne rzeczy, po które mamy sięgać, by uzyskać pokój, radość, rozwiązanie problemów, ale Bóg namawia nas, abyśmy sięgnęli po Jego wolność, bo u Niego zyskamy radość i pokój.
Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Dlaczego mamy stać niezachwianie? Bo mamy wszelki dar łaski, moc i mądrość. To, co Jezus zrobił na krzyżu, to wyzwolił nas wielką mocą. Jeśli ta moc dotknie szatana, to nie ma on żadnych szans. Szatan ma moc, jest istotą silną, ale w porównaniu do mocy Bożej, nie ma on żadnej mocy.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 01.02.2015 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Kazanie z dn. 1 lutego 2015 r. – głoszący Pastor Piotr Bronowicki

Ewangelia św. Marka:

Rozdział 9, wersety 1-29, 49-50.

I powstał obłok, który ich zacienił, a z obłoku rozległ się głos: Ten jest Syn mój umiłowany, jego słuchajcie. Musimy zdać sobie sprawę z tego, w jaki sposób Bóg traktuje swojego jednorodzonego Syna, a jak synów, których zrodził ze swojego nasienia, z Ducha Świętego, czyli każdego z nas. Musimy zobaczyć to, jak Pan wszystko układa, czego od nas oczekuje i w jaki sposób mamy żyć na tej ziemi.

Kiedy patrzymy na fragmenty mówiące o tym, jak Bóg traktował swojego Syna, Jezusa, to widzimy, że był On traktowany przez Ojca jako zwykły człowiek. Bóg mówi o Jezusie: oto mój sługa. A przecież to jest Syn Boży. Bóg wszystko, co ma do uczynienia na ziemi, chce uczynić przez człowieka, który narodził się na tym świecie, a każde zaprzeczenie człowieczeństwa Syna Bożego pochodzi od ducha antychrysta. Musimy przyjąć to, że Syn Boży wchodzi w ciało człowieka i będąc na ziemi, rodząc się jako człowiek, poddany jest wszystkim słabościom, niedomaganiom, mocy ciemności, wszystkiemu, co przychodzi na przeciętnego człowieka. Jezus postanowił, że nie będzie grzeszyć i dotrzymał tego słowa. Okazał się doskonały w cierpieniu. Był konsekwentny.

Czy jest jakiś anioł, do którego Bóg powiedział: ty jesteś moim synem, a Ja cię dziś zrodziłem? Nie jest nigdzie tak powiedziane. Bóg powiedział tak do Jezusa, ale też i do nas. Kiedy tylko urodziliśmy się dla duchowego życia, przyjęliśmy Jezusa, zaczęliśmy rozumieć Słowo Boże, staliśmy się synami i córkami. Jeśli Jezus dostał świadectwo, że podoba się Bogu, a my jesteśmy braćmi i siostrami Jezusa, to też musimy dostać takie świadectwo. Musimy wkraczać w Bożą szkołę i nauczyć się co to znaczy „miłosierdzia chcę, a nie ofiary”, co to znaczy być świętym, wchodzić w namaszczenie Ducha Świętego, działać tak, jak Jezus działa.

Jak powinien wyglądać nasz post? Nie możemy wdawać się z nikim w kłótnie, a wolny czas poświęcać na czytanie Słowa Bożego i modlitwę, rozwiązanie trudnych spraw. Nie oglądanie telewizji, tylko przeznaczenie tego czasu na społeczność z Bogiem. Post nas przygotowuje na przeciwstawianie się działaniu ducha nieczystego, nie oglądanie się do tylu kiedy pojawi się konkretna sprawa. Kiedy człowiek ma wiarę to może działać, a wiara bierze się ze słuchania Słowa Bożego. Mamy nie szukać społeczności ze światem, bo ten świat może nas doprowadzić tylko do zniszczenia, ruiny, wypełnienia woli szatana. Musimy się oddzielić od tego, co jest w tym świecie.

Jeśli zaczynamy coś czynić w naszym życiu to Bóg musi to sprawdzić ogniem. Bóg nie chce wytwarzać takiego doświadczenia, aby wszystko się spaliło, ale musi sprawdzić z jakich materiałów budujemy.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 30.01.2015 r. – Pastor Robert Sosidko

Kazanie z dn. 30 stycznia 2015 r. – głoszący Pastor Robert Sosidko

List św. Pawła do Kolosan:
Rozdział 3, wersety 1-25.

Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca, jako ci, którzy się boją Pana. Często jest tak, że dla Boga coś chcemy zrobić to zapominamy, że Bóg widzi nawet kiedy inni nie widzą. Musimy przemyśleć pewne rzeczy, czy chcemy zostać uczniami Jezusa, czy nam się to opłaca, przeanalizować sytuację. Kiedy słyszymy ewangelię i jest powołanie do oddania życia Chrystusowi. To nie jest nakaz, ale apel, zachęta. To jest decyzja, którą musimy podjąć.
O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. Ciężko jest myśleć o tym, co w górze, kiedy żyjemy na ziemi. Słowo Boże nie raz mówi, że naszą powinnością jest zmienić myślenie. Bóg nas ożywi, w duchu jesteśmy żywi, zostaliśmy posadzeni w okręgach niebieskich, a Bóg nas usynowił. Ustanowił nas królami i kapłanami, dał wielki autorytet, pozycję, której nigdy byśmy nie byli w stanie osiągnąć będąc na ziemi.
Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Nasze życie jest ukryte w Bogu. Chociaż żyjemy na ziemi, to pewne rzeczy nas nie dotyczą. Musimy tak żyć, aby udowadniać Bogu, że Mu wierzymy.
A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele; a bądźcie wdzięczni. Niech ten pokój nie pojawia się od czasu do czasu, ale niech rządzi cały czas. Słyszymy różne wiadomości, które do nas docierają i jak na to reagujemy? Mówimy: jesteśmy pod Bożą opieką. W górze jesteśmy posadzeni i nasze życie jest ukryte w Bogu, a On nam zawsze pomoże, wyprowadzi. Czasami trzeba powalczyć, ale zwycięstwo zawsze jest po naszej stronie, bo prowadzi nas Ten, który jest wszechmogący.
Wszystko się zaczyna i kończy na Bogu, wszystko to, o co się modlimy. Czasami jest wiele spraw do modlitwy, ale pamiętajmy zawsze o tym, że nasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Nie żyjemy już sami, nie musimy sami się troszczyć. Świat mówi, że jesteśmy kowalami własnego losu, ale my wiemy, że kowalem naszego losu jest Bóg.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 25.01.2015 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Kazanie z dn. 25 stycznia 2015 r. – głoszący Pastor Piotr Bronowicki

Objawienie św. Jana:

Rozdział 1, wersety 1-20.

Rozdział 2, wersety 1-7.

Jezus przychodzi do Jana i pokazuje mu sytuację na ziemi. Jezus opiekuje się wszystkimi ludźmi, którzy są blisko Jego serca. Zbiera tych ludzi w gromady, zwane zborami i chcę się tymi ludźmi w dokładny sposób opiekować. Posyła swojego anioła, aby zajmował się zborem, pasterza, który ma doglądać owce i zadaniem tego pasterza jest ochrona przed wilkami oraz dawanie właściwego pokarmu w odpowiednim czasie. W Objawieniu Jana czytamy, że Jezus do każdego z siedmiu zborów powiedział, że zna uczynki jego. Słowo Boże mówi, że każdy człowiek, który znalazł się w Bożym kościele, jest przez Niego obserwowany, po to, aby został w odpowiedni sposób ukształtowany, żeby został doświadczony, wyćwiczony i żeby osiągnął wszystkie obietnice, które Bóg daje człowiekowi. Jeśli Bóg powiedział słowo – znam uczynki twoje – to oznacza, że do każdego z nas indywidualnie Pan takie słowa wypowiada i nic się przed Nim nie ukryje.

Jest to bardzo ważne dla naszego życia, że Bóg zwraca uwagę na wszystko, daje nam szansę zmiany życia, możliwość dobrego działania. Chrześcijanin to człowiek odpowiedzialny za swoje czyny i zwraca uwagę na każde słowo w Piśmie Świętym.

Słowo Boże głoszone na nabożeństwie jest słowem, które potencjalnie przeznaczone jest do kradzieży. Szatan chce nas okraść z tego słowa. Wlewa nam sen i zmęczenie na nabożeństwie, po wysłuchaniu słowa wychodzimy ze zboru i wpadamy w wir życia, problemy i trudności, które przyduszają Słowo Boże. Słowo Boże przynosi odpowiedni skutek i pożytek, kiedy trafia na odpowiednią glebę, a to taka ziemia, która zostanie spulchniona, ożywiona, wywrócona do góry nogami przez choroby, problemy trudności, sytuacje, które sprawiają, że przychodzimy do Boga po  ratunek.

Kiedy zachowuje się Słowo Boże to trzeba być wytrwałym. Kiedy zaczynami się modlić to musimy być niezłomni. Nie pozwolić się złamać, niezależnie od okoliczności, sytuacji, mamy się modlić i nie ustawać. Musimy myśleć w ten sposób, że lepiej jest od Boga nie otrzymać tego, o co prosimy, niż obrazić Go naszą niewiarą i brakiem modlitwy. Jeśli nie mamy wytrwałości, to nie otrzymamy tego, co obiecał nam Bóg. Wytrwałość przynosi konkretne efekty.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 23.01.2015 r. – Pastor Robert Sosidko

Kazanie z dn. 23 stycznia 2015 r. – głoszący Pastor Robert Sosidko

List św. Pawła do Efezjan:
Rozdział 2, wersety 1-22,
Rozdział 3, wersety 14-21.

Człowiek cielesny to taki, który żyje tylko według pragnień ciała, umysłu, myśli. Zaspokaja potrzeby, pragnienia ciała, ambicji, marzeń. Ludzie często nie myślą o tym, że życie w ciele kiedyś się skończy i żyją dniem obecnym.
Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, Zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość. Słowo „zdołali” świadczy o tym, że nie jest łatwo pojąć, co nam Bóg oferuje. Szatan robi wszystko, abyśmy tego nie pojmali, bo jak to zrobimy, to kościół będzie szybko wzrastał i ludzie w nim będą napełnieni mocą. Szatan bazuje na nieświadomości i robi wszystko, żeby nie było w naszym życiu obfitości Bożej, łaski, Bożej mocy. Jezus powiedział do swoich apostołów, aby głosili ewangelię i dał im moc nad wszelkim demonem i chorobą. Oni robili to, co Jezus mówił, a kiedy wrócili do Niego, mówili o tym, że demony są im podległe.
Mamy chodzić po ziemi siedząc w okręgach niebieskich. To dla nas Bóg przeznaczył. Demony? Choroby? Nie ma miejsca na takie rzeczy. Miejsce jest na moc Bożą. Ktoś może powiedzieć, że Bóg doświadcza, to prawda, musi nas przeprowadzić przez próbę, ale służy to naszemu zbudowaniu. Próba to niewygodny czas, ale jest po to, aby wydobyć z nas złoto najwyższej próby. Jesteśmy naczyniami do celów zaszczytnych. Nie dajmy sobie wyrwać tego, co jest dla nas od Boga przeznaczone.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 18.01.2015 r. – Pastor Piotr Bronowicki

 

Kazanie z dn. 18 stycznia 2015 r. – głoszący Pastor Piotr Bronowicki

List św. Pawła do Rzymian:

Rozdział 3, wersety 1-31,

Rozdział 4, wersety 1-12.

Księga Psalmów:

Psalm 15, wersety 1-5.

Jest pewien zamęt, kiedy czyta się tego typu rozdziały. Należy to wszystko uporządkować, bo czasy są ostateczne. Dotychczas głoszone było pół ewangelii. Słowo Boże nam mówi, że do nieba wejdziemy poprzez usprawiedliwienie. Kiedy zostajemy usprawiedliwieni, to tak jakbyśmy otrzymali ułaskawienie. Kiedy człowiek zostaje ułaskawiony, wypuszczony z więzienia, to nie oznacza, że państwo akceptuje ten sposób życia, przez który znalazł się w więzieniu. Jest oczekiwanie, że dalsze życie człowieka będzie sprawiedliwe. Jako grzesznicy przychodzimy do Jezusa i On usprawiedliwia nas, wybacza grzechy i chce, abyśmy żyli sprawiedliwie. Z naszych uczynków byśmy się nie dostali do nieba. Kiedy stajemy się dziećmi Bożymi, to rozpoczynamy bieg naszego życia. Wtedy Słowo Boże mówi o tym, abyśmy sprawowali swoje zbawienie.

Błogosławieni są ci, którzy żyją nienagannie. Kim jest człowiek nienaganny? Żydzi, kiedy przychodzą w modlitwie, mówią do Boga: jestem Twoim dzieckiem i musisz mi pomóc, bo Ty powiedziałeś, że mi pomożesz. Czy mielibyśmy odwagę się tak modlić? Czy Bóg się gniewa za takie podejście? Nie, bo to oznacza, że wierzymy w to, co powiedział Pan. Jeśli postępujemy nienagannie to Bóg zasłania nas sobą. Szatan nie może nam nic zrobić. Kiedy wyjdziemy spod ochrony Bożej, to szatan zawsze to wykorzysta.

Zostajemy stworzeni przez Boga jako jego wzór. Pan nas oczyszcza, omywa, wlewa nienaganność i czeka, aż będziemy w tym trwać. A ludzie podążają nie za tym, co mówi Bóg, ale co zrobił diabeł. Unosimy się pychą. Jeśli będziemy niewierni to zostaniemy wyrzuceni, nieważne, kim jesteśmy. Żeby pozostać w Królestwie, musimy trwać w nienaganności i dotrzymywać słowa.

Czasem uważamy się za takich duchowych ludzi. Kładziemy na innych ręce i ktoś jest uzdrowiony. To my kładziemy ręce, ale uzdrawia Bóg i cała chwała jest Jego. Musimy się nauczyć być posłuszni, nienaganni, żebyśmy nie myśleli o sobie kto jest ważniejszy. Działanie jest Boże, chwała jest Bogu, a my wykonujemy Jego dzieło.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 16.01.2015 r. – Pastor Robert Sosidko

Kazanie z dn. 16 stycznia 2015 r. – głoszący Pastor Robert Sosidko

Ewangelia św. Łukasza:
Rozdział 8, wersety 1-56.

Słowo Boże to ziarno, nie podamy go inaczej niż mówiąc. Bóg powiedział: niech się stanie i stało się niebo, ziemia, gwiazdy. Słowo zostało wypowiedziane. Jezus kiedy nauczał to wypowiadał słowa, wokół Niego gromadził się tłum.
Kiedy się nawracamy i stajemy się sługami Jezusa, wchodzimy w służbę, wtedy Bóg nam daje polecenia. Bóg mógłby używać nakazów, jak w zakonie mojżeszowym, ale w Nowym Testamencie takich słów nie ma. Bóg chce zostać dobrze wysłuchany i zrozumiały. W duchu też mamy uszy, ale możemy ich nie używać. Kiedy Bóg mówi do sług słowo oczekuje, że go wysłuchamy. Nie usłyszymy, bo można wiele usłyszeć. Wysłuchamy to oznacza, że Bóg nas poinformuje czego od nas oczekuje, a my okażemy posłuszeństwo.
A On im rzekł: Wam dane jest poznać tajemnice Królestwa Bożego, ale innym podaje się je w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. Dlaczego Jezus jednym wytłumaczył podobieństwo, a innym nie? Jezus powiedział uczniom, że im wytłumaczy, bo chcą Go słuchać z nastawieniem zrozumienia tego, co chce przekazać i nastawieniem, że chcą to wykonać. Bóg, kiedy daje swoje słowo, to ono zawsze wykonuje pracę. Jeśli nie wykona to jest wina po naszej stronie.
Jeśli chcemy, aby Bóg nas używał, odbierał chwałę z naszego życia, to musimy podjąć wysiłek, aby okazać Bogu posłuszeństwo. W służbie nie ma miejsca na wolną wolę. Bóg jest naszym panem, a my jego sługami, dlatego wszystko w naszym życiu zależy wyłącznie od Boga. Jezus uzdrowił niewidomego. Faryzeusze atakowali Jezusa w obecności uzdrowionego. Człowiek ten powiedział: nie wiem skąd On jest, nie wiem czym się zajmuje, ale byłem ślepy, a teraz widzę i gdyby Bóg nie był z Jezusem, Jezus nie mógłby nic uczynić. Bóg był z Jezusem, bo był On posłuszny. Kiedy Jezus wskrzeszał Łazarza powiedział ciekawą rzecz: dziękuję Ci Boże, że zawsze mnie wysłuchujesz. Czy my też możemy powiedzieć, jak się modlimy? Chyba jeszcze nie we wszystkim, ponieważ brakuje nam posłuszeństwa.
Bóg podaje swoje słowo, my chcemy być temu słowu posłuszni i wykonujemy je. Na tym polega Królestwo Boże. To nie jest demokracja. Tam jest król i władca, który oczekuje od swoich podwładnych posłuszeństwa, a w zamian obdarza ich błogosławieństwem, miłością, chce ich używać i czynić przez nie wielkie cuda.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 11.01.2015 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Kazanie z dn. 11 stycznia 2015 r. – głoszący Pastor Piotr Bronowicki

Pierwszy list św. Pawła do Tymoteusza:

Rozdział 4, wersety 7-16.

Drugi list św. Pawła do Tymoteusza:

Rozdział 1, wersety 5-18.

Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. W swoim życiu nie chodzimy samopas. Nie jest tak, że sobie wyobrażamy, jak powinniśmy służyć Bogu i jest to wymyślone przez nas. Jeśli chcemy żyć według woli Bożej, to Duch Święty musi nam podyktować pewne słowa. Człowiek wierzący to taki, który żyje według proroctwa, które nigdy nie pochodzi z ludzkiej woli. Słowo Boże mówi: proroctw nie lekceważcie. Jest zasada przyjścia proroctwa do naszego życia. Słowo Boże mówi, abyśmy badali proroctwa. Bierzmy proroctwa, rozsądzajmy, pytajmy Ducha Świętego i nie lekceważmy ich jeśli przychodzą faktycznie od Pana. Jeśli chcemy wejść w proroctwo, to musi być wypowiadane w stosunku do wiary. Mamy funkcjonować zgodnie z wiarą, która przychodzi od Boga wszechmogącego i jest Bożym dziełem w naszym życiu i sercach.

Pismo Święte jest proroctwem od Boga. Jest to zbiór Bożych zasad, ale Słowo Boże mówi, że Bóg chce do tego wszystkiego jeszcze dodać i potwierdzić, to co jest powiedziane, aby współcześni prorocy mogli kooperować z tym, co jest w Słowie Bożym napisane, uzupełniając o dodatkowe objawienia Ducha Świętego.

Bóg chce, abyśmy napełniali się mocą, a szatan chce to zatrzymać. Chce na moment odwrócić naszą uwagę od wołania o Bożą moc, zdekoncentrować, a jak się da to wystraszyć. Żebyśmy pomyśleli, jak mają nas atakować demony, to nie chcemy żadnej mocy. Ile ludzi nie chce wejść w służbę ze względu na prześladowania, ataki szatana, trudności. A Słowo Boże nam mówi, abyśmy się starali o dary Ducha Świętego, przede wszystkim o proroctwo. Dary Ducha Świętego i moc jest w tym miejscu, kiedy mamy za krótkie ręce, aby komuś pomóc.

Zacznijmy przypominać sobie proroctwa, które kiedyś dostaliśmy. Zacznijmy działać w mocy Ducha Świętego. Diabeł będzie robił wszystko, abyśmy kłócili się z innymi, ponieważ wtedy wychodzi z człowieka moc. A kiedy nie ma mocy, nie ma możliwości działania. Jezus przyszedł na ziemię, by niweczyć dzieła diabelskie. My mamy w imieniu Jezusa przeciwstawiać się diabłu.

 

W trakcie kazania Pastor Piotr Bronowicki odczytał słowo prorockie posłane do naszego zboru.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 09.01.2015 r. – Pastor Robert Sosidko

Kazanie z dn. 9 stycznia 2015 r. – głoszący Pastor Robert Sosidko

List św. Pawła do Rzymian:

Rozdział 8, wersety 1-39.

Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Oryginał mówi którzy chodzą w duchu. Można być członkiem kościoła chrześcijańskiego, a swoim życiem się zapierać. Można wierzyć w Boga, ale nie wierzyć Bogu. Można być członkiem kościoła i nie wierzyć w Boże obietnice.

Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie. Jest zakon ducha, czyli Chrystusowy i zakon Mojżesza, który nie daje usprawiedliwienia – są to tylko prawa i przepisy, które trzeba wypełniać. Nie dało się wypełnić praw zakonu własnymi siłami. Potrzebna była pomoc. I przyszedł człowiek, Jezus. Przyjął postać grzesznego ciała i wypełnił zakon.

Słowo Boże mówi, że jesteśmy umieszczeni w okręgach niebieskich. Nie nasze ciała, ale nasz duch. Nasze ciała są przytwierdzone do ziemi przez naszą naturę i grzechy. Kiedy pozbywamy się grzechów, uświęcamy się, to stajemy się lżejsi. Jeśli długo trwamy w grzechu, to grzech w nas wzrasta. Lepiej jest uwalniać się od grzechu na bieżąco.

Piotr i apostołowie, kiedy zostali wypełnieni Duchem Świętym, pragnęli wypełniać zakon mojżeszowy. Ciężko im było zaakceptować, że to, co dostali jest zupełnie inne od tego, co znali do tej pory.

Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jedynie sami możemy odłączyć się od tej miłości i szatan robi wszystko, abyśmy tak właśnie zdecydowali. Przez swoje kłamstwa chce sprawić, że sami powiemy, że rezygnujemy. Musimy zawsze pamiętać, że mamy w sobie ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Bóg nas zachęca, abyśmy korzystali z tego synostwa, a zobaczymy wzrost w życiu prywatnym na tyle duży, że nie będzie nam się to mieściło w głowie. Jesteśmy synami i córkami Boga wszechmogącego i musimy sobie to uświadomić.