Kazania

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 29.03.2015 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Kazanie z dn. 29 marca 2015 r. – głoszący Pastor Piotr Bronowicki

Ewangelia św. Mateusza:
Rozdział 21, wersety 1-22.

Ewangelia św. Łukasza:
Rozdział 23, wersety 13-25.

Musimy zwrócić uwagę na to, co się dzieje z człowiekiem, kiedy angażuje się w uwielbienie, z czego wypływa to uwielbienie. Czy jest to impuls, który dotyka człowieka, czy to stan duchowy? Słowo Boże mówi, że prawdziwi chwalcy będą oddawali Bogu chwałę w Duchu i w prawdzie. Pobudki, którymi kierujemy się w oddawaniu Bogu chwały nie mogą wynikać z ciała. Jako ludzie wierzący musimy nauczyć się wejść w stan działania Ducha Bożego. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli działamy na podstawie naszych zmysłów i emocji, to będziemy to robić pod wpływem naszego ciała. Jak działa Duch Święty to reaguje nasz duch.
Można próbować uzdrawiać ludzi emocjami i zmysłami. To wygląda nawet podobnie. Kiedy jednak człowiek nie zostaje uzdrowiony, to ten, który usiłował go uzdrowić, często zarzuca mu brak wiary. Kiedy do Jezusa przyszedł ojciec, którego syn był opętany, powiedział Mu, że ma mało wiary. I co Jezus powiedział? Czy odesłał go do domu z tego powodu? Jezus użył swojej wiary. W jednym miejscu jest powiedziane, że Jezus nie mógł uczynić wielu cudów ze względu na niewiarę ludzi, ale nie jest powiedziane, że nie mógł dokonać żadnego cudu.
Tam, gdzie działa Duch Święty nie oczekujemy emocji i zmysłów, ale nadzwyczajnego działania Bożego. Słowo Boże mówi, że mamy żyć nie emocjami, bo emocje się zmieniają. Musimy nauczyć się żyć w Duchu Świętym, a nie w emocjach, niech to Duch Święty nas prowadzi, robi cuda, wzbudza dary, wzbudza nas w mądrości. Dzieci, które poddają się działaniu zmysłów i emocji są dziećmi gniewu. Bogu się to nie podoba, On nie jest zainteresowany tym, aby rozbudzić nasze emocje, bo ludzie emocjonalnie rozbudzeni nie są stali. Uczucie jest czymś stałym. Musimy być ludźmi stałymi, którzy panują nad emocjami, podbijają każdą myśl w niewolę dla Chrystusa. Jest ogromna różnica między działaniem w emocjach, a w działaniu w Duchu Świętym.
Możemy umartwiać swoje ciało, poniżać samych siebie, wymyślać obrzędy, ale Słowo Boże nam mówi, że to nie ma żadnej wartości, kiedy stajemy przed Bogiem. Musimy się nauczyć umartwiać zmysły, nie dopuścić, aby to one górowały nad nami. W naszym wnętrzu duch ma połączenie z Duchem Świętym.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 27.03.2015 r. – Pastor Robert Sosidko

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 22.03.2015 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Kazanie z dn. 22 marca 2015 r. – głoszący Pastor Piotr Bronowicki

Pierwszy list św. Pawła do Koryntian:
Rozdział 3, wersety 1-23.

I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Apostoł Paweł nie powiedział, że mówi do wszystkich ludzi, tylko mówi do braci i sióstr, czyli jest to mowa o wierzących ludziach, którzy są w społeczności dzieci Bożych. Są dwa style życia jeśli chodzi o ludzi wierzących: cielesny i duchowy.
Dlaczego chcemy darów Ducha Świętego? Jakie są nasze pobudki? Mogą być różne – finansowe, spełnienie swoich marzeń, czy inne ludzkie potrzeby, szlachetne, ale cielesne. Duchowość to zupełnie coś innego. Ciało będzie wykazywało swoje potrzeby. Czy zastanawiamy się, co ciało do nas mówi? Kiedy zaczniemy oceniać duchem to, co mówi ciało, to wtedy dopiero zaczynamy rządzić naszym ciałem.
Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że w istocie człowieka najważniejszy jest duch. Człowiek został stworzony i najważniejsze w Bożym tworzeniu człowieka był dech, który dał Bóg. Bóg dmuchnął w nos dech życia, a więc dał swojego ducha do wnętrza człowieka i wtedy człowiek stał się istotą żyjącą. Według ciała zmartwychwstanie jest bez sensu. Chrześcijaństwo jest bez sensu z punktu widzenia ciała i umysłu. Ale dla ducha jest to najistotniejsza i najważniejsza rzecz. Duch jest najtrwalszą częścią człowieka. Ciało zgnije, ulegnie zniszczeniu, a duch jest wieczny. Nie możemy żyć w sposób cielesny, bo ciało nie ma nic wspólnego z niebem. Ciało i krew Królestwa Bożego nie odziedziczą. Mamy wykształtować w sobie ducha, który będzie pokorny, bo Bóg kocha ludzi pokornego serca.
Moc Ducha Świętego jest do tego, aby wyganiać demony, leczyć choroby, uwielbiać Boga. Bardzo często dary Ducha Świętego są przez ludzi marnowane, zużywane tylko dla zaspokojenia naszych własnych zachcianek. Nasza służba musi polegać na tym, że nasze ciało składamy w ofierze, żeby ciało nie miało żadnego wpływu na ducha.
Słowo Boże mówi, że cielesność człowieka wierzącego posiada dwie główne cechy: zazdrość i kłótnia. Jeśli w naszym życiu występuje zazdrość w jakiejkolwiek formie, są sprzeczki i kłótnie, to wszystko to są cechy ciała.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 20.03.2015 r. – Pastor Robert Sosidko

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 15.03.2015 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Kazanie z dn. 15 marca 2015 r. – głoszący Pastor Piotr Bronowicki

List do Hebrajczyków:
Rozdział 5, wersety 1-14,
Rozdział 6, wersety 1-12.

Druga Księga Królewska:
Rozdział 10, wersety 14-33.

Przez starotestamentowy obraz Bóg chce nam pokazać, że wszystko musiało być na wzór Boży. Bóg nie powiedział, że jedne narody nazywają Go Allahem, inne jeszcze inaczej. Bóg objawił swoje imię, aby ludzie wiedzieli, kogo czcić. Kiedy Jezus zmarł na krzyżu, zszedł do piekła, tam zwyciężył szatana, zabrał klucze do śmierci i piekła, wyszedł stamtąd zmartwychwstając, ale jest powiedziana jeszcze jedna rzecz – powiódł ze sobą jeńców. Byli to ludzie, którzy nie usłyszeli ewangelii, bo zginęli z jakiś powodów. Słowo Boże mówił, że Jezus wszedł do piekła i głosił tam ewangelię.
W Starym Testamencie gorliwość była pokazana między innymi na przykładzie Jehu. Rzekł tedy Pan do Jehu: Ponieważ dobrze spełniłeś to, co prawe w moich oczach, i uczyniłeś rodowi Achaba to wszystko, co było zgodne z moją wolą. W ten sposób Bóg pokazuje swoją potężną moc, siłę i pokazuje, że jest jedynym, którego należy czcić.
W Objawieniu Jana jest powiedziane, że w ostatecznych czasach, dla ludzi, którzy nie zostali zabrani z kościołem, Bóg nadal szykuje ratunek – przez śmierć. Kiedy człowiek wchodzi w grzech, to zawsze przychodzi śmierć, a Bóg chce człowieka chociaż próbować ratować przez śmierć.
Jest powiedziane o jednym królu, którego dziecko zostało odwołane. Wszyscy modlili się o to dziecko, jednak Pan zabrał je do siebie. Król i jego cała rodzina prowadzili całkowicie bezbożne życie i Bogu upodobało się tylko coś w tym małym dziecku. Przez śmierć Bóg okazał mu swoje miłosierdzie. Z puntu widzenia człowieka jest to największa przegrana. Apostoł Paweł mówił, że dla niego umrzeć to jest zysk i dlatego kiedy ma rozważyć czy umrzeć czy żyć to nie wie co wybrać.
Człowiek, który zaczyna rozumieć Boże posłannictwo, Boże działanie, działanie Bożego Ducha Świętego, to jest człowiek, dla którego życie na ziemi jest tylko do osiągnięcia Bożego celu. Jehu był gorliwy w wypełnianiu słowa od Boga, a Bóg oczekuje czegoś więcej od nas, że będziemy gorliwi w wytępianiu w naszym życiu wszystkich innych bogów, oprócz tego prawdziwego Boga.
Musimy sprawdzać, czy jest w naszym życiu gorliwość dla Pana. Jeśli nie jesteśmy gorliwi, to nie nadajemy się do służby. Człowiek który wykonuje dzieło niedbale jest przeklęty. Ludzie w świecie wiedzą, że trzeba być człowiekiem natarczywym, dążyć do celu i wtedy ten cel się osiąga. Jak często występuje w naszym życiu brak gorliwości w modlitwie. Musimy spojrzeć na swoje życie. Jeśli nie jest naprawdę gorliwe, to musimy je zmienić.
Czy jesteśmy fanatykami darów Ducha Świętego? W dzisiejszych czasach słowo „fanatyk” jest niepopularne, niepozytywne. A my powinniśmy być fanatykami darów Ducha Świętego. Bóg szuka ludzi, którzy są gorliwi i jak takich znajdzie, to na pewno ich użyje. To nie jest tak, że Bóg nas pobłogosławi, przebudzi, ześle pełnię darów Ducha Świętego, powiemy Panu, że chcemy Mu służyć, a On powie, że aktualnie nie ma dla nas zajęcia. Słowo Boże mówi, że żniwo jest wielkie, a robotników mało.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 13.03.2015 r. – Pastor Robert Sosidko

Kazanie z dn. 13 marca 2015 r. – głoszący Pastor Robert Sosidko

Ewangelia św. Mateusza:
Rozdział 21, wersety 1-46.

Często nauczanie Jezusa było przerywane przez arcykapłanów i uczonych w piśmie. Zadawali Mu pytania, ale nie oczekiwali odpowiedzi, tylko momentu, kiedy Jezus potknie się na swoich odpowiedziach, wyda sam na siebie wyrok. Jezus zapytał ich skąd był chrzest Jana – z nieba czy z ludzi? Faryzeusze rozważali między sobą i w końcu zdecydowali, że powiedzą, że nie wiedzą. Oni nie chcieli znać odpowiedzi na to, skąd był chrzest. Jedyne czego chcieli to wybrnąć z niewygodnego pytania.
Jest fragment, w którym jest napisane, że z pobożności można czerpać zyski. Ale dalej czytamy, że faktycznie pobożność jest wielkim zyskiem, jeśli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Czytamy, że faryzeusze ciągnęli ogromne korzyści z pobożności, ale od siebie nic nie dawali. Jezus przedstawił im historię o dwóch synach. Ojciec poprosił jednego z nich o to, aby popracował w winnicy. Syn odpowiedział, że pójdzie, ale tego nie zrobił. Drugi syn odpowiedział, że nie pójdzie, ale po przemyśleniu jednak poszedł. I Jezus pytał faryzeuszy, który syn według nich wykonał wolę ojca.
Jaka była relacja Jezusa z faryzeuszami? To był konflikt interesów. Jezus przyszedł na ziemię wypełnić wolę Ojca i mówił o tym nie raz. Jan był posłańcem przed Nim. Dlaczego Jezus posłał Jana? Gdyby faryzeusze pełnili to, do czego ich Bóg powołał, nie musiałby posyłać Jana o mocy Eliaszowej. Bóg każdemu z nas wyznaczył jakąś rolę, zadanie, każdego z nas powołał, a powołanie jest nieodwołalne. Gdybyśmy się do czegoś nie nadawali, to Bóg by nas nie powoływał. Bóg wie, do czego się nadajemy. W duchu to tak wygląda, że kiedy Jezus przychodzi do naszego kościoła, chce się posilić, napełnić, zebrać owoce – tylko u kogo i w jakiej ilości je znajdzie?
Faryzeusze, kiedy Jezus zadawał im pytanie, zdecydowali się na obojętność. W Królestwie Bożym jesteśmy albo za albo przeciw. Objawienie Jana mówi, że można być zimnym albo gorącym, jest jeszcze droga pośrednia – letniość, ale zobaczmy, jak Bóg reaguje na taki stan. Czasem mówimy, że skoro nie jesteśmy zimni, to Bóg powinien nas jakoś inaczej traktować. Nie zachowujemy się w 100% jak Bóg tego oczekuje, ale w 85% a Bóg jest miłosierny i pewnie z czasem zaokrągli. Tak właśnie faryzeusze myśleli.
Bóg przychodzi z radością do swojego domu, do swoich dzieci. Co zrobimy, kiedy przyjdzie Jezus? Panie, nie mam dla Ciebie czasu – czy raczej – Panie, wejdź, przygotowujemy posiłek, przebieramy się i już jesteś ugoszczony. Kiedy Jezus wszedł do świątyni to chciał tam zastać ludzi modlących się, którzy Go powitają, a każdy był zajęty swoimi sprawami. Nikt nie zauważył Jezusa, dopóki nie zaczął krzyczeć.
Jezus uczył cały czas swoich uczniów elastyczności na Boże działanie. Żydzi czekali na Jezusa, żyli tym, że przyjdzie mesjasz. To marzenie każdego Żyda. Tylko, że mesjasz przyszedł nie tak, jak oni oczekiwali. Myśleli, że przyjdzie ktoś, kto przegoni Rzymian, Heroda, zasiądzie na tronie i będzie tylko im błogosławił. Człowiek jest powołany do służby dla Boga, aby dając owoce, Bóg został uwielbiony. Bezpośrednio z naszej służby korzystają inne osoby.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 08.03.2015 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Kazanie z dn. 8 marca 2015 r. – głoszący Pastor Piotr Bronowicki

Pierwszy list św. Jana

Rozdział 3, wersety 1-17.

Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni. Tu jest podkreślone coś bardzo ważnego. Jezus na ziemię przyjdzie w chwale, nie jako człowiek, którego można zabić . W okamgnieniu zostaniemy przemienieni i będziemy mieć chwalebne ciało. W takim ciele mogą być tylko ci, którzy oczyszczają się przez krew Chrystusową, dążą do sprawiedliwości i kiedy jakaś cząstka niesprawiedliwości pozostaje, to Jezus w ostatniej chwili zmieni ją w doskonałość.
Kiedy przyjdzie Jezus zabrać oblubienicę, to musimy być przygotowani w odpowiedni sposób, żeby nie okazało się, że czegoś naprawdę się wstydzimy. Kiedy przyjdzie Pan to nie będzie tak, że zacznie nam wyczytywać nasze grzechy, które popełniliśmy w życiu i będzie nam tłumaczył, dlaczego to było złe. Kiedy Jezus stanie przed nami, aby nas zabrać z ziemi, może się okazać, że spłoniemy ze wstydu ze względu na zły sposób rozumienia Bożej prawdy. Światło Boże sprawi, że wszystko w naszym życiu stanie w ostrym świetle.
Jaki grzech zrobił Jezus, kiedy chodził po świecie i był człowiekiem? Sam z siebie nie zrobił żadnego grzechu, ale wziął na siebie nasze grzechy. Jezus nas uwalnia od wszelkiego grzechu i daje moc abyśmy pokonywali grzech w naszym życiu. To jest pierwsze panowanie zanim wejdziemy do Królestwa Niebios. Słowo Boże mówi, że grzech w naszym życiu zaczyna się w momencie, kiedy postanowimy, że to, co krąży w naszej głowie, zostanie wykonane. Musimy odrzucać te myśli.
Jeszcze nie wiemy, czym będziemy. Już jesteśmy dziećmi Bożymi, a jeszcze nie okazało się, czym będziemy. Słowo Boże nam mówi o takich rzeczach, które w głowie naszej się nie mieszczą. Musimy włożyć pracę i wysiłek, aby stać się podobnymi do Jezusa. Kiedy przyjdzie nasz Pan będzie oczekiwał wielkich rezultatów z naszego życia. Bóg wydzielił potężne dziedzictwo swojemu Synowi, żeby mógł się nim podzielić z nami. Nie żyjmy sprawami ziemi, ale patrzmy na to, co czeka nas w niebie. Cała ziemia jest przeznaczona do spalenia przez ogień.
Bóg nie chce, abyśmy w niebie byli gościem, tylko chce, żeby każdy z nas był synem. Tak chce nas na ziemi poprowadzić, aby nasze pragnienia szły ku Bogu, do sprawiedliwości i do Bożego prawa. W naszym życiu musi być walka, aby wyzbywać się grzechów i niesprawiedliwości z życia. Mamy moc, potencjał do zwycięstwa. Mamy nieograniczone możliwości w walce przeciwko złemu. W mocy nieczystości ludzie opętani potrafią robić różne rzeczy, a my możemy robić jeszcze większe rzeczy, bo większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 06.03.2015 r. – Adam Bronowicki

Kazanie z dn. 6 marca 2015 r. – głoszący Adam Bronowicki

Druga Księga Mojżeszowa:
Rozdział 1, wersety 1-22,
Rozdział 2, wersety 1-25,
Rozdział 3, wersety 1-22,
Rozdział 4, wersety 1-14.
Dzieje Apostolskie:
Rozdział 7, wersety 20-34.

Nasz Pan jest tak wspaniały, że upodobało Mu się, aby swoje plany wykonywać przez nas. Pokazać, że potrafi spełnić swoją wolę wykorzystując naszą słabą wolę. Mojżesz nie chciał być nawet nazywany synem faraona. Wstawiając się za Izraelem, swoimi współplemieńcami, on się narażał faraonowi. Zrezygnował z pozostania na dworze faraona i korzystania z luksusów, jakie na niego czekały. Mojżesz zabił Egipcjanina – była to reakcja cielesna. W wieku 40 lat nie był skromnym człowiekiem. Był odważny i w słowie i w czynie. Kiedy musiał uciekać z Egiptu, to spędził kolejne 40 lat, w czasie których dokonywała się przemiana. Jest powiedziane, że Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszy ze wszystkich na ziemi. Stał się pokorny, uległy i cichy w relacjach z innymi ludźmi. Żeby takim się stać musiał zostać odsunięty na te 40 lat. Wtedy dopiero stał się człowiekiem duchowym. Mojżesz był przygotowywany do wielkiego dzieła. Każdy z nas pojawił się na ziemi z określonym planem. Mojżesz dopiero w wieku 80 lat zaczął służbę. My też możemy się tak przygotowywać i przygotowywać, ale możemy nie zdążyć bo życie bardzo szybko leci. Przejście z osoby cielesnej na duchową to jest proces. Żeby się poddać Duchowi Świętemu to potrzeba wysiłku, pracy, nauki. Bóg ma zawsze wielkie plany, ale dopóki nie staniemy się osobami prowadzonymi przez Ducha Świętego, to tego planu nie będziemy mogli wykonać.
Wiemy, że mamy nie być cieleśni, mamy się hamować, ale czasem bywamy w tym fałszywi. Zgrzeszymy, przepraszamy, przyjmujemy oczyszczenie i znów powtarzamy ten sam grzech. Sytuacje denerwujące w naszym życiu czasem są powodowane przez demony. Pamiętajmy, że nie walczymy z ludźmi. W niektórych sytuacjach, kiedy nie wiemy, czy mamy gromić duchy nieczyste czy modlić się o pomoc Bożą, róbmy to i to. Jeśli cieleśnie patrzymy na ludzi, to widzimy tylko ludzi, działania, a musimy reagować jak ludzie duchowi.
Apostoł Paweł podkreśla jak ważne jest reagowanie na sprawy w sposób duchowy. Bez Ducha Świętego możemy mieć duży problem, aby cokolwiek zrozumieć z Biblii. Styl życia w sposób duchowy zaczyna się od chrztu w Duchu Świętym. To nie jest automatyczne, że każdy ten chrzest otrzymuje. Najpierw jest chodzenie w mocy Bożej, a dopiero później mogą się dziać dobre dzieła. Mówimy, że Jezus chrzcił Duchem Świętym, a zapominamy o ogniu. Ogień trawi, nie pozwala chrześcijaninowi usiedzieć w miejscu. Kiedy pali się ogień, to czuć go dookoła i my tak właśnie mamy żyć na tej ziemi – będąc pełni ognia, aby dookoła było go czuć.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 01.03.2015 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Kazanie z dn. 1 marca 2015 r. – głoszący Pastor Piotr Bronowicki

Pierwszy list św. Pawła do Tymoteusza:

Rozdział 1, wersety 1-20.

Rozdział 2, wersety 1-7.

A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia, i z wiary nieobłudnej. Serce czyste, prawe, mądre jest wymienione w Piśmie Świętym 832 razy. Jeśli Bóg mówi o czymś tak wiele razy, to oznacza, że jest to niezwykle ważne. Bóg zachowuje sprawiedliwość dla każdego człowieka, który jest prawego serca. Ta sprawiedliwość zostaje mu darowana przez Boga. Bogu się nie podoba, że w naszym sercu i dookoła nas są nieczystości, przez to Pan może sobie nas obrzydzić, jeśli mocno się zanieczyścimy. Dlatego sprzątamy nasze serce, a czystości serca nie osiąga się z własnego dążenia, tylko przy współdziałaniu z Bogiem.

Najważniejsze jest to, abyśmy przyjmowali Boże przykazania, a to się czyni przez czystość serca. Jeśli mamy czyste serce, to przyjmiemy przykazanie. Boga będzie oglądał ten, kto jest czystego serca. Inaczej mówiąc, jeśli ktoś nie jest czystego serca, to nie będzie Boga oglądał. Mamy patrzeć na swoje serce, czy przypadkiem nie mamy złego, niewierzącego serca.

Sumienie człowieka wierzącego musi być dobre i czyste. Człowiek może mieć sumienie naznaczone piętnem występu, to oznacza, że jest pewien rodzaj przestępstwa, na które sumienie nie reaguje, bo zostało skażone. Dlatego musimy dążyć do tego, aby Bóg oczyścił nasze sumienie. Nagle okazuje się, że sumienie zaczyna się odzywać w sytuacjach, w których do tej pory milczało. Sumienie powoduje, że zaczynamy mieć w swoim życiu pragnienie pokuty.

Musimy mieć też wiarę nieobłudną, poddawaną próbie. Zacznijmy działać, doświadczać, stawać wiarą.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 27.02.2015 r. – Pastor Robert Sosidko

 

Kazanie z dn. 27 lutego 2015 r. – głoszący Pastor Robert Sosidko

Ewangelia św. Łukasza:
Rozdział 6, wersety 20-49.

Jest tu mowa o zupełnie innych rzeczach niż te, o których mówi świat. Słowo Boże mówi, że błogosławieni są ubodzy, łaknący, płaczący, błogosławieni ci, których nienawidzą. Świat mówi, aby trzymać się z daleka od nieprzyjaciół, a Biblia mówi, aby nieprzyjaciół miłować i mamy dobrze czynić tym, którzy nas nienawidzą. Człowiek ma zakodowane to, że będzie pomagał tym, którzy pomagają jemu. A my mamy błogosławić tym, którzy nas przeklinają, modlić się za tych, którzy nas krzywdzą. Słowo Boże jest jasne, rzetelne i jednoznaczne. Jeśli miłujemy świat to nie ma w nas miłości do Boga. Musimy opowiedzieć się, czy idziemy za Bogiem, a nie jest to prosta sprawa, bo człowiek rodzi się z natury jako złośnik i buntownik. Byliśmy nastawieni wrogo do Boga, a On nas wziął do siebie, dał nam nowe wnętrze. Nie zmienił naszych charakterów, ale powiedział, że teraz daje nam Ducha Świętego, abyśmy respektowali Jego zasady.
Kiedy na ludzi w świecie nachodzi cierpienie to robią wszystko, aby od niego uciec. A do nas Bóg mówi, że musimy czasem pocierpieć, a to jest wbrew zasadom o jakich mówi świat. Musimy przekonać się do niektórych zasad, nie wszystkie przyjmujemy od razu. Czasami lubimy się wywyższać, pokazać, że inni są niżej. A Słowo Boże mówi: kto jest największy niech będzie sługą. Świat mówi, że ten kto jest sługą, jest zawsze niżej.
Bóg daje nam życie wieczne i moc abyśmy zmienili swój charakter, i temperament, który rani wielu ludzi wokół nas. Bóg nas prowadzi do tego momentu, abyśmy te cechy, które są nieodpowiednie, zlikwidowali z naszego życia.
Bóg nas musi czasem wypalić. Duch chce cały czas przebywać z Bogiem, ale dusza i ciało to inna sprawa. Bóg nam daje narzędzia, aby duch, dusza i ciało były doskonałe na dzień przyjścia Jezusa. Jak panny, które dowiedziały się, że oblubieniec przychodzi, oporządziły swoje lampy, ale okazało się, że po pewnym czasie zaczęły gasnąć. Panny mądre miały zapas, natomiast panny głupie nie miały i poszły go kupić. Okazało się, że w tym czasie oblubieniec przyszedł i zabrał tylko panny mądre. Pan sprawdza ile nasze lampy będą się palić, ile mamy zapasu.