Wyniki wyborów na starszych zboru

15 lip 2007

W niedzielę 15.07.2007 zostały odczytane wyniki wyborów na starszych zboru w naszym kościele. Zgodnie z decyzją uprawnionych do głosowania osób z naszej społeczności nowowybranymi członkami Rady Zborowej zostali: Janusz Nożyński, Marek Kowieski oraz Mikołaj Kozak. Kadencja na tym stanowisku trwa 2 lata. Naszym przedstawicielom życzymy bożego błogosławieństwa oraz dużo mądrości w podejmowaniu decyzji dotyczących całej naszej społeczności.