Nabożeństwo niedzielne z dnia 23.5.2021 r. – pastor Piotr Bronowicki

23 maja 2021


Lud pokorny i ubogi: to oni ufać będą