Nabożeństwo niedzielne z dnia 1.08.2021 r. – pastor Piotr Bronowicki

31 lip 2021


Umartwiam ciało moje, abym będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony