Nabożeństwo niedzielne z dnia 24.10.2021 – pastor Piotr Bronowicki

06 lis 2021


Pokolenie przekorne, niewierne, niestałego serca, którego duch nie jest wierny Bogu