Archiwum 2022

Gorliwość chrześcijańska

Dawid namaszczony na króla

Kazanie z dnia 12.01.2022 r. – Pastor Piotr Bronowicki
„Wybranie Boże”

A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie

Bóg chce posłuszeństwa, a nie ofiar

Kazanie z dnia 05.01.2022 r. Pastor Piotr Bronowicki
„Oto Ja spuszczam pion wpośród mojego ludu”

Dlaczego bezbożnym dobrze się powodzi?

Nie dzięki mocy ani dzięki sile

Kazanie z dnia 29.12.2021 r. – Pastor Piotr Bronowicki
„W dniach ostatecznych przyjdą szydercy”

A trzech jest świadków Ojciec, Słowo i Duch Święty