Nabożeństwo niedzielne z dnia 07.08.2022 pastor Piotr Bronowicki

07 sie 2022


Jaką glebą jest Twoje serce dla Słowa Bożego?