Aktualności


Zachowajmy do końca ufność i chwalebną nadzieje
„Ofiarowanie Izaaka”

Pobierz kazanie


„Pociecha jaką nas sam Bóg pociesza”
„Poznanie Boga – szczęściem człowieka”

Wersja AUDIO


Pobierz kazanie


Marana Tha – Przyjdz Panie Jezu
„Bóg chce posłuszeństwa, a nie ofiar”

Wersja AUDIO


Pobierz kazanie

Pobierz kazanie


Słowo o niedzieli
Pobierz kazanie


„Wiara w Boga, a zakon Mojżeszowy”

Wersja AUDIO


Pobierz kazanie