Aktualności

Pobierz kazanie


Umartwiam ciało moje, abym będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzuconyDyscyplina, czujność i wierność w służbie BoguPobierz kazanie


Miłości chcę, a nie ofiary
Obrzezanie Izraelitów dowodem posłuszeństwa BoguPobierz kazanie


Jestem wodzem wojska Pana; przyszedłem teraz
„Bezwzględne posłuszeństwo Eliasza względem Boga.” – pastor Robert SosidkoPobierz kazanie