Aktualności

Z radością informujemy, że w dniach 9-10 maja (sobota i niedziela) w naszym zborze gościć będzie siostra Maria Dąbrowska.

  • W sobotę (9 maja) od godziny 15:00 siostra Maria poprowadzi dwa wykłady, a następnie usłuży słowem prorockim.
  • W niedzielę (10 maja) o godzinie 17:00 siostra Maria przekaże indywidualne słowo prorockie. Posługa rozpocznie się od uwielbienia.

Dodatkowo przypominamy, że:

  • W związku z wizytą piątkowe nabożeństwo zostało odwołane.
  • Główne niedzielne nabożeństwo odbędzie się bez zmian o godzinie 10:00.

Zapraszamy do obejrzenia galerii ze Chrztu Wiary, który miał miejsce w naszej społeczności.

Galeria jest dostępna pod linkiem:

Chrzest Wiary

 

W naszym zborze 8 lutego będzie miała miejsce wspaniała uroczystość, jaką jest Chrzest Wiary. Wszystkich, którzy chcieliby towarzyszyć osobom, które zdecydowały się na ten najważniejszy w życiu krok,  zapraszamy na nabożeństwo o godzinie 10:00.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 25.01.2015 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Kazanie z dn. 25 stycznia 2015 r. – głoszący Pastor Piotr Bronowicki

Objawienie św. Jana:

Rozdział 1, wersety 1-20.

Rozdział 2, wersety 1-7.

Jezus przychodzi do Jana i pokazuje mu sytuację na ziemi. Jezus opiekuje się wszystkimi ludźmi, którzy są blisko Jego serca. Zbiera tych ludzi w gromady, zwane zborami i chcę się tymi ludźmi w dokładny sposób opiekować. Posyła swojego anioła, aby zajmował się zborem, pasterza, który ma doglądać owce i zadaniem tego pasterza jest ochrona przed wilkami oraz dawanie właściwego pokarmu w odpowiednim czasie. W Objawieniu Jana czytamy, że Jezus do każdego z siedmiu zborów powiedział, że zna uczynki jego. Słowo Boże mówi, że każdy człowiek, który znalazł się w Bożym kościele, jest przez Niego obserwowany, po to, aby został w odpowiedni sposób ukształtowany, żeby został doświadczony, wyćwiczony i żeby osiągnął wszystkie obietnice, które Bóg daje człowiekowi. Jeśli Bóg powiedział słowo – znam uczynki twoje – to oznacza, że do każdego z nas indywidualnie Pan takie słowa wypowiada i nic się przed Nim nie ukryje.

Jest to bardzo ważne dla naszego życia, że Bóg zwraca uwagę na wszystko, daje nam szansę zmiany życia, możliwość dobrego działania. Chrześcijanin to człowiek odpowiedzialny za swoje czyny i zwraca uwagę na każde słowo w Piśmie Świętym.

Słowo Boże głoszone na nabożeństwie jest słowem, które potencjalnie przeznaczone jest do kradzieży. Szatan chce nas okraść z tego słowa. Wlewa nam sen i zmęczenie na nabożeństwie, po wysłuchaniu słowa wychodzimy ze zboru i wpadamy w wir życia, problemy i trudności, które przyduszają Słowo Boże. Słowo Boże przynosi odpowiedni skutek i pożytek, kiedy trafia na odpowiednią glebę, a to taka ziemia, która zostanie spulchniona, ożywiona, wywrócona do góry nogami przez choroby, problemy trudności, sytuacje, które sprawiają, że przychodzimy do Boga po  ratunek.

Kiedy zachowuje się Słowo Boże to trzeba być wytrwałym. Kiedy zaczynami się modlić to musimy być niezłomni. Nie pozwolić się złamać, niezależnie od okoliczności, sytuacji, mamy się modlić i nie ustawać. Musimy myśleć w ten sposób, że lepiej jest od Boga nie otrzymać tego, o co prosimy, niż obrazić Go naszą niewiarą i brakiem modlitwy. Jeśli nie mamy wytrwałości, to nie otrzymamy tego, co obiecał nam Bóg. Wytrwałość przynosi konkretne efekty.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 23.01.2015 r. – Pastor Robert Sosidko

Kazanie z dn. 23 stycznia 2015 r. – głoszący Pastor Robert Sosidko

List św. Pawła do Efezjan:
Rozdział 2, wersety 1-22,
Rozdział 3, wersety 14-21.

Człowiek cielesny to taki, który żyje tylko według pragnień ciała, umysłu, myśli. Zaspokaja potrzeby, pragnienia ciała, ambicji, marzeń. Ludzie często nie myślą o tym, że życie w ciele kiedyś się skończy i żyją dniem obecnym.
Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, Zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość. Słowo „zdołali” świadczy o tym, że nie jest łatwo pojąć, co nam Bóg oferuje. Szatan robi wszystko, abyśmy tego nie pojmali, bo jak to zrobimy, to kościół będzie szybko wzrastał i ludzie w nim będą napełnieni mocą. Szatan bazuje na nieświadomości i robi wszystko, żeby nie było w naszym życiu obfitości Bożej, łaski, Bożej mocy. Jezus powiedział do swoich apostołów, aby głosili ewangelię i dał im moc nad wszelkim demonem i chorobą. Oni robili to, co Jezus mówił, a kiedy wrócili do Niego, mówili o tym, że demony są im podległe.
Mamy chodzić po ziemi siedząc w okręgach niebieskich. To dla nas Bóg przeznaczył. Demony? Choroby? Nie ma miejsca na takie rzeczy. Miejsce jest na moc Bożą. Ktoś może powiedzieć, że Bóg doświadcza, to prawda, musi nas przeprowadzić przez próbę, ale służy to naszemu zbudowaniu. Próba to niewygodny czas, ale jest po to, aby wydobyć z nas złoto najwyższej próby. Jesteśmy naczyniami do celów zaszczytnych. Nie dajmy sobie wyrwać tego, co jest dla nas od Boga przeznaczone.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 18.01.2015 r. – Pastor Piotr Bronowicki

 

Kazanie z dn. 18 stycznia 2015 r. – głoszący Pastor Piotr Bronowicki

List św. Pawła do Rzymian:

Rozdział 3, wersety 1-31,

Rozdział 4, wersety 1-12.

Księga Psalmów:

Psalm 15, wersety 1-5.

Jest pewien zamęt, kiedy czyta się tego typu rozdziały. Należy to wszystko uporządkować, bo czasy są ostateczne. Dotychczas głoszone było pół ewangelii. Słowo Boże nam mówi, że do nieba wejdziemy poprzez usprawiedliwienie. Kiedy zostajemy usprawiedliwieni, to tak jakbyśmy otrzymali ułaskawienie. Kiedy człowiek zostaje ułaskawiony, wypuszczony z więzienia, to nie oznacza, że państwo akceptuje ten sposób życia, przez który znalazł się w więzieniu. Jest oczekiwanie, że dalsze życie człowieka będzie sprawiedliwe. Jako grzesznicy przychodzimy do Jezusa i On usprawiedliwia nas, wybacza grzechy i chce, abyśmy żyli sprawiedliwie. Z naszych uczynków byśmy się nie dostali do nieba. Kiedy stajemy się dziećmi Bożymi, to rozpoczynamy bieg naszego życia. Wtedy Słowo Boże mówi o tym, abyśmy sprawowali swoje zbawienie.

Błogosławieni są ci, którzy żyją nienagannie. Kim jest człowiek nienaganny? Żydzi, kiedy przychodzą w modlitwie, mówią do Boga: jestem Twoim dzieckiem i musisz mi pomóc, bo Ty powiedziałeś, że mi pomożesz. Czy mielibyśmy odwagę się tak modlić? Czy Bóg się gniewa za takie podejście? Nie, bo to oznacza, że wierzymy w to, co powiedział Pan. Jeśli postępujemy nienagannie to Bóg zasłania nas sobą. Szatan nie może nam nic zrobić. Kiedy wyjdziemy spod ochrony Bożej, to szatan zawsze to wykorzysta.

Zostajemy stworzeni przez Boga jako jego wzór. Pan nas oczyszcza, omywa, wlewa nienaganność i czeka, aż będziemy w tym trwać. A ludzie podążają nie za tym, co mówi Bóg, ale co zrobił diabeł. Unosimy się pychą. Jeśli będziemy niewierni to zostaniemy wyrzuceni, nieważne, kim jesteśmy. Żeby pozostać w Królestwie, musimy trwać w nienaganności i dotrzymywać słowa.

Czasem uważamy się za takich duchowych ludzi. Kładziemy na innych ręce i ktoś jest uzdrowiony. To my kładziemy ręce, ale uzdrawia Bóg i cała chwała jest Jego. Musimy się nauczyć być posłuszni, nienaganni, żebyśmy nie myśleli o sobie kto jest ważniejszy. Działanie jest Boże, chwała jest Bogu, a my wykonujemy Jego dzieło.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 16.01.2015 r. – Pastor Robert Sosidko

Kazanie z dn. 16 stycznia 2015 r. – głoszący Pastor Robert Sosidko

Ewangelia św. Łukasza:
Rozdział 8, wersety 1-56.

Słowo Boże to ziarno, nie podamy go inaczej niż mówiąc. Bóg powiedział: niech się stanie i stało się niebo, ziemia, gwiazdy. Słowo zostało wypowiedziane. Jezus kiedy nauczał to wypowiadał słowa, wokół Niego gromadził się tłum.
Kiedy się nawracamy i stajemy się sługami Jezusa, wchodzimy w służbę, wtedy Bóg nam daje polecenia. Bóg mógłby używać nakazów, jak w zakonie mojżeszowym, ale w Nowym Testamencie takich słów nie ma. Bóg chce zostać dobrze wysłuchany i zrozumiały. W duchu też mamy uszy, ale możemy ich nie używać. Kiedy Bóg mówi do sług słowo oczekuje, że go wysłuchamy. Nie usłyszymy, bo można wiele usłyszeć. Wysłuchamy to oznacza, że Bóg nas poinformuje czego od nas oczekuje, a my okażemy posłuszeństwo.
A On im rzekł: Wam dane jest poznać tajemnice Królestwa Bożego, ale innym podaje się je w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. Dlaczego Jezus jednym wytłumaczył podobieństwo, a innym nie? Jezus powiedział uczniom, że im wytłumaczy, bo chcą Go słuchać z nastawieniem zrozumienia tego, co chce przekazać i nastawieniem, że chcą to wykonać. Bóg, kiedy daje swoje słowo, to ono zawsze wykonuje pracę. Jeśli nie wykona to jest wina po naszej stronie.
Jeśli chcemy, aby Bóg nas używał, odbierał chwałę z naszego życia, to musimy podjąć wysiłek, aby okazać Bogu posłuszeństwo. W służbie nie ma miejsca na wolną wolę. Bóg jest naszym panem, a my jego sługami, dlatego wszystko w naszym życiu zależy wyłącznie od Boga. Jezus uzdrowił niewidomego. Faryzeusze atakowali Jezusa w obecności uzdrowionego. Człowiek ten powiedział: nie wiem skąd On jest, nie wiem czym się zajmuje, ale byłem ślepy, a teraz widzę i gdyby Bóg nie był z Jezusem, Jezus nie mógłby nic uczynić. Bóg był z Jezusem, bo był On posłuszny. Kiedy Jezus wskrzeszał Łazarza powiedział ciekawą rzecz: dziękuję Ci Boże, że zawsze mnie wysłuchujesz. Czy my też możemy powiedzieć, jak się modlimy? Chyba jeszcze nie we wszystkim, ponieważ brakuje nam posłuszeństwa.
Bóg podaje swoje słowo, my chcemy być temu słowu posłuszni i wykonujemy je. Na tym polega Królestwo Boże. To nie jest demokracja. Tam jest król i władca, który oczekuje od swoich podwładnych posłuszeństwa, a w zamian obdarza ich błogosławieństwem, miłością, chce ich używać i czynić przez nie wielkie cuda.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 11.01.2015 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Kazanie z dn. 11 stycznia 2015 r. – głoszący Pastor Piotr Bronowicki

Pierwszy list św. Pawła do Tymoteusza:

Rozdział 4, wersety 7-16.

Drugi list św. Pawła do Tymoteusza:

Rozdział 1, wersety 5-18.

Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. W swoim życiu nie chodzimy samopas. Nie jest tak, że sobie wyobrażamy, jak powinniśmy służyć Bogu i jest to wymyślone przez nas. Jeśli chcemy żyć według woli Bożej, to Duch Święty musi nam podyktować pewne słowa. Człowiek wierzący to taki, który żyje według proroctwa, które nigdy nie pochodzi z ludzkiej woli. Słowo Boże mówi: proroctw nie lekceważcie. Jest zasada przyjścia proroctwa do naszego życia. Słowo Boże mówi, abyśmy badali proroctwa. Bierzmy proroctwa, rozsądzajmy, pytajmy Ducha Świętego i nie lekceważmy ich jeśli przychodzą faktycznie od Pana. Jeśli chcemy wejść w proroctwo, to musi być wypowiadane w stosunku do wiary. Mamy funkcjonować zgodnie z wiarą, która przychodzi od Boga wszechmogącego i jest Bożym dziełem w naszym życiu i sercach.

Pismo Święte jest proroctwem od Boga. Jest to zbiór Bożych zasad, ale Słowo Boże mówi, że Bóg chce do tego wszystkiego jeszcze dodać i potwierdzić, to co jest powiedziane, aby współcześni prorocy mogli kooperować z tym, co jest w Słowie Bożym napisane, uzupełniając o dodatkowe objawienia Ducha Świętego.

Bóg chce, abyśmy napełniali się mocą, a szatan chce to zatrzymać. Chce na moment odwrócić naszą uwagę od wołania o Bożą moc, zdekoncentrować, a jak się da to wystraszyć. Żebyśmy pomyśleli, jak mają nas atakować demony, to nie chcemy żadnej mocy. Ile ludzi nie chce wejść w służbę ze względu na prześladowania, ataki szatana, trudności. A Słowo Boże nam mówi, abyśmy się starali o dary Ducha Świętego, przede wszystkim o proroctwo. Dary Ducha Świętego i moc jest w tym miejscu, kiedy mamy za krótkie ręce, aby komuś pomóc.

Zacznijmy przypominać sobie proroctwa, które kiedyś dostaliśmy. Zacznijmy działać w mocy Ducha Świętego. Diabeł będzie robił wszystko, abyśmy kłócili się z innymi, ponieważ wtedy wychodzi z człowieka moc. A kiedy nie ma mocy, nie ma możliwości działania. Jezus przyszedł na ziemię, by niweczyć dzieła diabelskie. My mamy w imieniu Jezusa przeciwstawiać się diabłu.

 

W trakcie kazania Pastor Piotr Bronowicki odczytał słowo prorockie posłane do naszego zboru.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 09.01.2015 r. – Pastor Robert Sosidko

Kazanie z dn. 9 stycznia 2015 r. – głoszący Pastor Robert Sosidko

List św. Pawła do Rzymian:

Rozdział 8, wersety 1-39.

Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Oryginał mówi którzy chodzą w duchu. Można być członkiem kościoła chrześcijańskiego, a swoim życiem się zapierać. Można wierzyć w Boga, ale nie wierzyć Bogu. Można być członkiem kościoła i nie wierzyć w Boże obietnice.

Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie. Jest zakon ducha, czyli Chrystusowy i zakon Mojżesza, który nie daje usprawiedliwienia – są to tylko prawa i przepisy, które trzeba wypełniać. Nie dało się wypełnić praw zakonu własnymi siłami. Potrzebna była pomoc. I przyszedł człowiek, Jezus. Przyjął postać grzesznego ciała i wypełnił zakon.

Słowo Boże mówi, że jesteśmy umieszczeni w okręgach niebieskich. Nie nasze ciała, ale nasz duch. Nasze ciała są przytwierdzone do ziemi przez naszą naturę i grzechy. Kiedy pozbywamy się grzechów, uświęcamy się, to stajemy się lżejsi. Jeśli długo trwamy w grzechu, to grzech w nas wzrasta. Lepiej jest uwalniać się od grzechu na bieżąco.

Piotr i apostołowie, kiedy zostali wypełnieni Duchem Świętym, pragnęli wypełniać zakon mojżeszowy. Ciężko im było zaakceptować, że to, co dostali jest zupełnie inne od tego, co znali do tej pory.

Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jedynie sami możemy odłączyć się od tej miłości i szatan robi wszystko, abyśmy tak właśnie zdecydowali. Przez swoje kłamstwa chce sprawić, że sami powiemy, że rezygnujemy. Musimy zawsze pamiętać, że mamy w sobie ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Bóg nas zachęca, abyśmy korzystali z tego synostwa, a zobaczymy wzrost w życiu prywatnym na tyle duży, że nie będzie nam się to mieściło w głowie. Jesteśmy synami i córkami Boga wszechmogącego i musimy sobie to uświadomić.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 04.01.2015 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Kazanie z dn. 4 stycznia 2015 r. – głoszący Pastor Piotr Bronowicki

Drugi list św. Pawła do Koryntian:

Rozdział 10, wersety 1-18.

Musimy zdawać sobie sprawę, że nasze życie na tym świecie to nie jest tylko sprawa ciała i spełnianie swoich zachcianek. Wiemy, że to co dla naszego ciała przynosi radość ma swoje uzasadnienie i działanie w duchu. Gdyby nie było zbawienia, prowadzenia przez Ducha Świętego, obrony, którą mamy przed złymi duchami, mocami i zwierzchnościami w postaci zwycięskiego Ducha Świętego, to nie mielibyśmy radości cielesnej.

Są dwa rodzaje przemówienia – te, które wypływają z mądrości, intelektu i wiedzy człowieka, oraz te, które pochodzą z namaszczenia Ducha Świętego. Apostoł Paweł mówił z mocy Ducha Świętego. Powiedział, że kiedy przyjdzie, zapozna się z mową tych, którzy są oskarżycielami. My nie mamy prawa głosić Słowa Bożego z intelektu. Słowo Boże mamy głosić w miejsce Chrystusa i nawoływać świat do opamiętania. Musimy być świadomi, że nauczaniu w mocy Ducha Świętego towarzyszyć będzie ujawnianie się mocy nieczystej, a my musimy przeciwko temu występować.

Broń, którą walczymy, nie jest pochodzenia ziemskiego. Naszą bronią jest Słowo Boże. Tą bronią burzymy warownie dla sprawy Bożej, unicestwiamy złe zamysły, unicestwiamy wszelką pychę podnoszącą się przeciwko poznaniu Boga, zmuszamy wszelką myśl do poddania się Chrystusowi. Szatan buduje warownie wokół nas, on chce nas osaczyć, otoczyć ze wszystkich stron niemożliwościami. Musimy występować też przeciwko złym mocom i zwierzchnościom. Czekanie, aż szatan sam od nas odejdzie będzie błędne. Mamy mu się przeciwstawić w imieniu Jezusa, a wtedy odejdzie od nas.

My, jako chrześcijanie, często poddajemy się działaniu duchów, które w miły sposób do nas mówią. Człowiek lubi, kiedy się go chwali. Diabłu zależy, aby nas zatrzymać. Przyszedł po to, aby rozkradać, rozpraszać i zabijać. Dobry pasterz przychodzi po to, aby owce głosu jego słuchały i miały żywot, i obfitowały.

Słowo Boże mówi też o unicestwianiu złych zamysłów, złych planów, szatańskich działań, które mają na celu zniszczenie człowieka. Wypowiadamy słowo w imieniu Jezusa i unicestwiamy działania diabła. Kiedy stajemy naprzeciwko złych rzeczy to mamy mówić nie do ludzi, ale do ducha, który za tym stoi.

Wszelka pycha przeciwko poznaniu Boga musi być zniszczona, bo Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje łaskę. Mamy broń do niszczenia pychy. Wypowiadajmy się przeciwko pysze, która może nas zniszczyć, bo pycha przychodzi tuż przed upadkiem. Mamy też zmuszać wszelką myśl do poddania się Chrystusowi. Mamy różne plany, dążenia, marzenia, ale wszystko w naszym życiu musi być podporządkowane Duchowi Świętemu.