Aktualności


Czemu jesteście tacy bojaźliwi? – pastor Robert SosidkoPobierz kazanie


Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew
Józef, do końca wierny Bogu – pastor Robert SosidkoPobierz kazanie


Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg
Wierność Bogu pomimo niesprzyjających okolicznościPobierz kazanie


Musimy zostać przemienieni
Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny