Aktualności

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 23.03.2014 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Kolejne kazanie Pastora Piotra Bronowickiego mówiące o konieczności zmiany naszego życia.

Na podstawie historii o cudzołożnicy (J. 8, 1-11), którą faryzeusze i uczeni w Piśmie przyprowadzili do Jezusa zadając pytanie – „A Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz?”, Pastor Piotr Bronowicki wskazuje na sedno odpowiedzi Jezusa – „I Ja Cię nie potępiam: Idź i odtąd już nie grzesz”. Bóg chce abyśmy odwrócili się od swoich nieprawości i złych uczynków. Daje nam swoją łaskę, która nie będzie trwała na zawsze. Jako wierzący, nie powinniśmy lekceważyć Bożej łaski i samego Boga. Pokutujmy, wyznawajmy swoje grzechy – „Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.” (1J.1,9) – i potem już do nich nie wracajmy. „Idź i odtąd już nie grzesz” – powiedział Jezus.

Koniecznie przesłuchaj to kazanie. Osobiście byłem poruszony.
KM

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 21.03.2014 r. – Pastor Robert Sosidko

 

Kazanie z dn. 21 marca 2014 r. – głoszący Pastor Robert Sosidko.

Druga Księga Kronik:

36 rozdział.

Sedekiasz zaprzysiągł na Boga uległość królowi Nebukadnesarowi. Przysięgi swojej nie dotrzymał, jednak słowo zostało wypowiedziane i o to słowo upomniał się Bóg. Jak czytamy w Słowie Bożym, Sedekiasz „(…) usztywnił swój kark i zatwardził serce swoje tak, iż nie nawrócił się do Pana, Boga Izraela”.

Często się nam zdarza narzekać na ludzi, którzy mają jakąś władzę – naszych pracodawców, polityków, itp. Jednak bez Bożej wiedzy ci ludzie nie byliby posadzeni na tym stanowisku, na którym są. Żyjemy na tym świecie według praw przede wszystkim niebiańskich, ale nie możemy ignorować praw ziemskich. Musimy ich przestrzegać właśnie ze względu naszego Boga. Pan chce naszego posłuszeństwa, ponieważ jest naszym ojcem, a dzieci powinny być posłuszne rodzicom.

Musimy być ulegli, nie usztywniać swojego karku i nie zatwardzać swojego serca. Nasze serce powinno być cały czas miękkie, tak, żeby Bóg bez problemu mógł na nim wypisać swoje słowo i przykazania.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 16.03.2014 r. – Randy Sells

Kazanie z dn. 16 marca 2014 r. – głoszący Randy Sells

Ewangelia św. Jana:

14 rozdział

Bóg dał Janowi nadzieję – nadzieję, że pójdzie do nieba. Jan dostał wizję nieba i tę samą nadzieję, którą Bóg dał jemu, Jan chce przekazać nam. W naszych czasach pojawiają się rzeczy, które przynoszą problemy i wiele zamieszania. Bóg chce, abyśmy mieli coś, czym możemy się chwycić, co przyniesie nam nadzieję. Bóg chce się upewnić, że będziemy widzieć niebo poprzez karty Pisma, przez słowa Jana. Bóg dał swojemu słudze wizję, aby nam przekazał, że nasze życie nie kończy się wraz ze śmiercią. Śmierć prowadzi nas do domu, a w momencie, kiedy umrzemy podniesiemy się do życia z Jezusem i już na zawsze będziemy z Nim.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 14.03.2014 r. – Pastor Robert Sosidko

Kazanie Roberta z dn. 14 marca 2014 – głoszący Pastor Robert Sosidko

2 List Pawła do Koryntian:

8 rozdział.

Jezus przychodząc na świat doskonale wiedział co Go czeka. Znał tych, którzy sprawią, że będzie cierpiał. Ale Jezus miał miłość, która sprawiła, że zrezygnował ze wszystkiego, byśmy my mogli mieć wszystko, byśmy mogli zyskać życie. Czy my, jako ludzie wierzący, wyróżniamy się w wierze, poznaniu, we wszelkiej gorliwości oraz miłości? Ktoś w nas wzbudził te rzeczy, ktoś nam świadczył ewangelię. Teraz przychodzi czas, że to my musimy wzbudzić tę miłość u innych. Ludzie muszą zauważyć, że mamy wiarę – w wierze przyjmujemy Jezusa i wyznajemy Go. Muszą widzieć, że wyróżniamy się w poznaniu – widzieć, że poznaliśmy Boga i dalej chcemy Go poznawać. Muszą widzieć, że wyróżniamy się w gorliwości i miłości – miłości Agape, miłości chrześcijańskiej.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 09.03.2014 r. – Pastor Piotr Bronowicki

 

Kazanie z dn. 9 marca 2014 – głoszący Piotr Bronowicki

Księga proroka Malachiasza:
1 rozdział 6-9 werset;
2 rozdział od 10 wersetu.

Jak powinniśmy żyć, żeby dostać się do nieba? Jaka powinna być ofiara, którą składa się Bogu? Na pewno bez grzechu i bez skazy. Czy przynosimy siebie na ofiarę dla Boga? Czy jest czas, kiedy przychodzimy do Boga gotowi do działania? Musi być czas składania ofiary uwielbienia, ofiary przy której nie dziękujemy, nie prosimy o nic. Czy kiedykolwiek jest taki moment, w którym jesteśmy czyści, bez grzechu, wszystko zostało nam przebaczone i wtedy idziemy do Pana, aby złożyć mu ofiarę, która byłaby doskonała? Nie składamy już w ofierze zwierząt, ale składamy siebie, jako ofiarę nie zabitą, ale ofiarę żywą. Kiedy mamy oczyszczone z grzechu życie przychodzimy do Boga by oddać Mu chwałę, by Go uwielbić – to powinna być nasza ofiara całopalna.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 07.03.2014 r. – Pastor Robert Sosidko

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 02.03.2014 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 28.02.2014 r. – Pastor Robert Sosidko

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 23.02.2014 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 21.02.2014 r. – Ewgenij Kodiakin