Aktualności

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 06.04.2014 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Kazanie z dn. 6 kwietnia 2014 r. – głoszący Pastor Piotr Bronowicki

List św. Pawła do Tytusa:

1 rozdział, werset 5-16,

2 rozdział, werset 1-15.

Słowo Boże zaczyna mieć wpływ na nasze życie. Boża łaska nas czegoś naucza i jest to niezwykle ważne, aby tak się działo. Zazwyczaj przyjmujemy łaskę, jako dar, czego konsekwencją jest wolność. Łaska powoduje, że Bóg przebacza nam nasze winy, bierze nasze choroby na siebie, jednak łaska nas czegoś uczy – abyśmy się wyrzekli bezbożności, światowych pożądliwości, abyśmy żyli wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie, i abyśmy oczekiwali powtórnego przyjścia Jezusa.

Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzież się znajdą?”. Cały świat duchowy patrzy na nasze postępowanie – szatan ze swoimi aniołami i Bóg ze swoimi aniołami. Powinniśmy postępować tak, aby podobać się Bożej części.

Kiedy łaska ma wpływ na nasze życie to otwierają się nasze umysły i uszy, i zaczyna do nas docierać Boża prawda. Boża nauka musi być zdrowa i czysta, a takiej nauki mamy się trzymać jako ludzie wierzący.

Karć ich surowo ażeby ozdrowieli w wierze”. Okazuje się, że Słowo Boże mówi o tym, iż ludzie muszą ozdrowieć w wierze. Zdrowa wiara to taka, która przynosi konkretne efekty w naszym życiu.

Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem”. Musimy się wzajemnie karcić , żebyśmy nie utracili naszego zbawienia. Musimy też zachować stałość umysłu, a to oznacza, że należy robić coś konkretnego, aby błogosławieństwo Boże w przedłużający się sposób wpływało na nasze życie. Nasza stałość umysłu powinna nam podpowiadać, że nie ma możliwości aby Bóg przestał nas kochać.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 04.04.2014 r. – Pastor Robert Sosidko

Kazanie z dn. 4 kwietnia 2014 r. – głoszący Pastor Robert Sosidko

Księga proroka Izajasza:

Rozdział 36, wersety 1-22,

Rozdział 37, wersety 1-7.

W czternastym roku panowania króla Hiskiasza wyruszył Sancheryb, król asyryjski, przeciw wszystkim warownym grodom judzkim i zdobył je”. Wszystkie poza Jerozolimą. Kiedy zbliżał się do Jerozolimy, Sancheryb nie uznał za stosowne udać się samu na rozmowę, wysłał więc swojego sługę Rabszake. Rabszake był dobrym mówcą, wiedział jak przemawiać. Mówił on tak: „(…) Tak mówi wielki król, król asyryjski: Na czym opierasz swoją ufność?”. W tych słowach nie ma niczego o poddaniu się, czy niewoli. Jak Rabszake mówił dalej: „Czy mniemasz, że samo słowo warg starczy już za radę i pomoc w walce? Na kim więc teraz polegasz, że zbuntowałeś się przeciwko mnie?”. I tu Rabszake pokazuje, że nie można polegać na Egipcjanach, których porównuje do laski nadłamanej trzciny, która wbija się w dłoń każdego, kto się na niej oprze, podaje w wątpliwość opieranie ufności na Bogu oraz ufanie człowiekowi.

W ewangelii Mateusza zostało opisane kuszenie Jezusa. Szatan podchodził do Jezusa trzy razy, poruszając sferę Jego ciała, duszy i duchowości. W historii Hiskiasza było podobnie.

W historii Hiskiasza było podobnie. Tak powiedział Hiskiasz: „Na pewno wyratuje was Pan; nie będzie to miasto wydane w rękę króla asyryjskiego.” I dalej czytamy, „(…)Gdyż tak mówi król asyryjski: Zawrzyjcie ze mną pokój i przejdźcie do mnie, a będziecie pożywać każdy ze swojej winnicy i ze swojego drzewa i pić każdy wodę ze swojej cysterny! Aż przyjdę i zabiorę was do ziemi podobnej do waszej, ziemi zboża i moszczu, ziemi chleba i winnic. Niech nie zwodzi was Hiskiasz, mówiąc: Pan nas wyratuje!”. Są dwa wyjścia: z jednej strony jest Bóg, z drugiej szatan. Proponują do złudzenia podobne rzeczy. Dopiero kiedy wybierzemy Bożą drogę widzimy, które rzeczy pochodzą od Pana. Bóg nas uczynił nowym stworzeniem, bo dopiero kiedy Bóg coś tworzy to jest to prawdziwie białe.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 30.03.2014 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Kazanie z dn. 30 marca 2014 r. – głoszący Pastor Piotr Bronowicki

Pierwszy list św. Pawła do Koryntian:

Rozdział 3, od wersetu 10,

Rozdział 4, werset 1-20

Uwaga nasza musi być skupiona na tym, z czego budujemy, jak budujemy oraz co robimy na tym fundamencie. To, że mamy fundament nie jest końcem naszej pracy, ponieważ musimy na nim coś zbudować, a budowanie wymaga wysiłku. Słowo Boże mówi, że jeśli coś w swoim duchowym życiu wybudujemy, to zostanie to doświadczone przez ogień i wodę.

Kościół buduje się i rośnie od samego początku w miłości Bożej. Budowanie to bardzo szczególna funkcja i charakterystyczna cecha Kościoła Bożego. Chodzi o budowanie fizyczne kościoła, ale też o budowanie duchowe. Bóg nas naucza, że jeśli dzielimy się tym, co posiadamy, Pan będzie nam obficie błogosławił. Mamy budować jedni drugich, co oznacza, że mamy się troszczyć o tych, którzy są wokół nas. Są w kościele konkretne służby, pod które powinniśmy wchodzić. Bóg czeka na to, jaki owoc wydamy.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 28.03.2014 r. – Pastor Robert Sosidko

Kazanie z dn. 28 marca 2014 r. – głoszący Pastor Robert Sosidko.

Pierwsza Księga Królewska:

Rozdział 22:

werset 1-40.

Jest to kazanie mówiące o tym, iż proroctwo od Pana zawsze się wypełni. Choćby prorokowało 400 ludzi w ten sam sposób, a tylko jedna osoba by głosiła odmienne proroctwo, lecz to jedno proroctwo byłoby posłane od Pana, zawsze się ono wypełni. Kazanie również poruszało kwestie związane z prorokiem Micheaszem, jako osobą, która musiała stanąć naprzeciw króla i wygłosić słowo odmienne, niż innych 400 proroków. Było to tym bardziej trudne, ponieważ król Achab nie krył się ze swoją nienawiścią do proroka Micheasza. Świadczą o tym słowa Achaba „(…) lecz ja go nienawidzę, gdyż nie zwiastuje mi nigdy nic dobrego, a tylko zło”.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 23.03.2014 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Kolejne kazanie Pastora Piotra Bronowickiego mówiące o konieczności zmiany naszego życia.

Na podstawie historii o cudzołożnicy (J. 8, 1-11), którą faryzeusze i uczeni w Piśmie przyprowadzili do Jezusa zadając pytanie – „A Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz?”, Pastor Piotr Bronowicki wskazuje na sedno odpowiedzi Jezusa – „I Ja Cię nie potępiam: Idź i odtąd już nie grzesz”. Bóg chce abyśmy odwrócili się od swoich nieprawości i złych uczynków. Daje nam swoją łaskę, która nie będzie trwała na zawsze. Jako wierzący, nie powinniśmy lekceważyć Bożej łaski i samego Boga. Pokutujmy, wyznawajmy swoje grzechy – „Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.” (1J.1,9) – i potem już do nich nie wracajmy. „Idź i odtąd już nie grzesz” – powiedział Jezus.

Koniecznie przesłuchaj to kazanie. Osobiście byłem poruszony.
KM

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 21.03.2014 r. – Pastor Robert Sosidko

 

Kazanie z dn. 21 marca 2014 r. – głoszący Pastor Robert Sosidko.

Druga Księga Kronik:

36 rozdział.

Sedekiasz zaprzysiągł na Boga uległość królowi Nebukadnesarowi. Przysięgi swojej nie dotrzymał, jednak słowo zostało wypowiedziane i o to słowo upomniał się Bóg. Jak czytamy w Słowie Bożym, Sedekiasz „(…) usztywnił swój kark i zatwardził serce swoje tak, iż nie nawrócił się do Pana, Boga Izraela”.

Często się nam zdarza narzekać na ludzi, którzy mają jakąś władzę – naszych pracodawców, polityków, itp. Jednak bez Bożej wiedzy ci ludzie nie byliby posadzeni na tym stanowisku, na którym są. Żyjemy na tym świecie według praw przede wszystkim niebiańskich, ale nie możemy ignorować praw ziemskich. Musimy ich przestrzegać właśnie ze względu naszego Boga. Pan chce naszego posłuszeństwa, ponieważ jest naszym ojcem, a dzieci powinny być posłuszne rodzicom.

Musimy być ulegli, nie usztywniać swojego karku i nie zatwardzać swojego serca. Nasze serce powinno być cały czas miękkie, tak, żeby Bóg bez problemu mógł na nim wypisać swoje słowo i przykazania.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 16.03.2014 r. – Randy Sells

Kazanie z dn. 16 marca 2014 r. – głoszący Randy Sells

Ewangelia św. Jana:

14 rozdział

Bóg dał Janowi nadzieję – nadzieję, że pójdzie do nieba. Jan dostał wizję nieba i tę samą nadzieję, którą Bóg dał jemu, Jan chce przekazać nam. W naszych czasach pojawiają się rzeczy, które przynoszą problemy i wiele zamieszania. Bóg chce, abyśmy mieli coś, czym możemy się chwycić, co przyniesie nam nadzieję. Bóg chce się upewnić, że będziemy widzieć niebo poprzez karty Pisma, przez słowa Jana. Bóg dał swojemu słudze wizję, aby nam przekazał, że nasze życie nie kończy się wraz ze śmiercią. Śmierć prowadzi nas do domu, a w momencie, kiedy umrzemy podniesiemy się do życia z Jezusem i już na zawsze będziemy z Nim.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 14.03.2014 r. – Pastor Robert Sosidko

Kazanie Roberta z dn. 14 marca 2014 – głoszący Pastor Robert Sosidko

2 List Pawła do Koryntian:

8 rozdział.

Jezus przychodząc na świat doskonale wiedział co Go czeka. Znał tych, którzy sprawią, że będzie cierpiał. Ale Jezus miał miłość, która sprawiła, że zrezygnował ze wszystkiego, byśmy my mogli mieć wszystko, byśmy mogli zyskać życie. Czy my, jako ludzie wierzący, wyróżniamy się w wierze, poznaniu, we wszelkiej gorliwości oraz miłości? Ktoś w nas wzbudził te rzeczy, ktoś nam świadczył ewangelię. Teraz przychodzi czas, że to my musimy wzbudzić tę miłość u innych. Ludzie muszą zauważyć, że mamy wiarę – w wierze przyjmujemy Jezusa i wyznajemy Go. Muszą widzieć, że wyróżniamy się w poznaniu – widzieć, że poznaliśmy Boga i dalej chcemy Go poznawać. Muszą widzieć, że wyróżniamy się w gorliwości i miłości – miłości Agape, miłości chrześcijańskiej.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 09.03.2014 r. – Pastor Piotr Bronowicki

 

Kazanie z dn. 9 marca 2014 – głoszący Piotr Bronowicki

Księga proroka Malachiasza:
1 rozdział 6-9 werset;
2 rozdział od 10 wersetu.

Jak powinniśmy żyć, żeby dostać się do nieba? Jaka powinna być ofiara, którą składa się Bogu? Na pewno bez grzechu i bez skazy. Czy przynosimy siebie na ofiarę dla Boga? Czy jest czas, kiedy przychodzimy do Boga gotowi do działania? Musi być czas składania ofiary uwielbienia, ofiary przy której nie dziękujemy, nie prosimy o nic. Czy kiedykolwiek jest taki moment, w którym jesteśmy czyści, bez grzechu, wszystko zostało nam przebaczone i wtedy idziemy do Pana, aby złożyć mu ofiarę, która byłaby doskonała? Nie składamy już w ofierze zwierząt, ale składamy siebie, jako ofiarę nie zabitą, ale ofiarę żywą. Kiedy mamy oczyszczone z grzechu życie przychodzimy do Boga by oddać Mu chwałę, by Go uwielbić – to powinna być nasza ofiara całopalna.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 07.03.2014 r. – Pastor Robert Sosidko