Aktualności


Dlaczego bezbożnym dobrze się powodzi?Nie dzięki mocy ani dzięki sile


Pobierz kazanie


A trzech jest świadków Ojciec, Słowo i Duch ŚwiętyA sprawiedliwy mój z wiary żyć będzieProrok strażnikiem Izraela


Pobierz kazanie


Nasza sprawiedliwość obfitaPoznanie Boga szczęściem człowieka


Pobierz kazanie