Kazania

Pobierz kazanie


„Pociecha jaką nas sam Bóg pociesza”




„Poznanie Boga – szczęściem człowieka”

Wersja AUDIO


Pobierz kazanie


Marana Tha – Przyjdz Panie Jezu




„Bóg chce posłuszeństwa, a nie ofiar”

Wersja AUDIO


Pobierz kazanie

Pobierz kazanie


Słowo o niedzieli




Pobierz kazanie


„Wiara w Boga, a zakon Mojżeszowy”

Wersja AUDIO


Pobierz kazanie


Smok został zrzucony na ziemię




Pobierz kazanie


„Ojcze Nasz”

Wersja AUDIO


Pobierz kazanie