Kazania


„Wielka wieczerza”

Tytuł: Prorok Eliasz w służbie u Boga.

Pobierz kazanie


Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali ciałuPobierz kazanie


„Czy jesteś gotowy na przyjęcie Bożego błogosławieństwa?”


Gdyż miłości chcę a nie ofiaryPobierz kazanie


„Pełni mocy przez posłuszeństwo Bogu”


Albowiem powołał nas Bóg do uświęceniaPobierz kazanie


„Kościół – Świątynia – szczególne miejsce”

Tytuł: Achab i winnica Nabota

Pobierz kazanie


Dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiaryPobierz kazanie