Kazania

Pobierz kazanie


Taka jest wola Boża: uświęcenie waszeMała wartość zewnętrznych przywilejów


Pobierz kazanie


Umartwiam ciało moje, abym będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzuconyDyscyplina, czujność i wierność w służbie BoguPobierz kazanie


Miłości chcę, a nie ofiary
Obrzezanie Izraelitów dowodem posłuszeństwa BoguPobierz kazanie