Kazania

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Kazanie z dnia 12.02.2016 r. – Pastor Robert Sosidko

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Kazanie z dnia 07.02.2016 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Kazanie z dn. 7 lutego 2016 r. – głoszący Pastor Piotr Bronowicki

Księga Jozuego:
Rozdział 10, wersety 1-43.

Niektórzy ludzie mówią, że nie czytają Starego Testamentu, bo przyprawia ich o złe myśli. Ci, którzy są wrogami Boga, pytają: jaki to Bóg miłości, skoro czyni takie rzeczy? Jeśli mamy państwo, w którym przestrzegane jest prawo, to nikt nie ma nic przeciwko, że zasady są respektowane. Wtedy mówimy, że ktoś został osądzony według prawa i mu się należało. Dlaczego? Bo dopełniła się wina człowieka. Jeśli ktoś zabije drugiego człowieka, to chcemy, aby morderca został złapany i osądzony. Czy kiedykolwiek znaleźliśmy w Piśmie Świętym fragment, w którym Bóg tłumaczy Izraelitom, w jaki sposób mają torturować wrogów? Bóg powiedział, że sprawiedliwość należy oddać, ale trzeba to zrobić w normalny sposób. Bóg nie jest tym, który wymyśla tortury. One są stosowane przez zwyrodnialców, którzy biorą przykład bezpośrednio od diabła.
W Starym Testamencie czytamy o sytuacjach, które moglibyśmy określić, jako zbiorowe morderstwo, ale Słowo Boże bardzo wyraźnie podaje, jaka jest sytuacja i w jaki sposób należy do tych wszystkich zagadnień podchodzić. Ziemia Amorytów została obiecana Abrahamowi i jego pokoleniu, że zostanie mu dana, a narody, które tam mieszkają, zostaną wypędzone, ale miało to nastąpić dopiero za 500 lat. Bóg uzasadnia, dlaczego pewne rzeczy daje dopiero po dłuższym czasie – dlatego, że ten, który to zajmuje, musi dopełnić swojej winy. Bóg czeka nawet na diabła, żeby się dopełniła jego wina. Człowiek, czy jakiekolwiek inne stworzenie musi dopełnić swojej winy, bo Bóg czyni wszystko w sposób sprawiedliwy. My widzimy tylko efekt końcowy, że Jozue napada miasto, zdobywa króla, ludzi wycina w pień, bez żadnej litości i przebaczenia. Dlaczego? Bóg czekał na te miasta wiele lat, a ludzie tam nie pokutowali. Bóg ich napominał, chciał im okazać miłosierdzie.
Bezbożni nie są jeszcze skazani na zagładę, dlatego, że Bóg czeka na wszystkie narody. Nawet Sodomy i Gomory Bóg by nie zniszczył, gdyby znalazło się tam 10 sprawiedliwych. Znalazło się tylko kilka osób, ale nawet ich Bóg nie porzucił, tylko wyprowadził. Kiedy był potop, to 8 osób ocalało. Jest powiedziane, że Bóg zniszczy cały świat i to będzie przeprowadzane przez Bożych aniołów, ale Bóg postawi znaki na czołach tych, których aniołowie nie będą mogli dotknąć. Dzieci Boże nie spłoną, bo nie są przeznaczone na gniew, ale przeznaczone na zbawienie.
Niektórzy się boją wystąpienia antychrysta. Jak się wspomni o antychryście, czasach ostatecznych, wielkim ucisku, to ludzie truchleją i zastanawiają się, co to będzie. A jeśli wierzący zostaną na czas wielkiego ucisku, to co się stanie? Bóg nie zabierze nam swojego Ducha, nie odejmie mocy. Gdyby antychryst miał zwyciężyć dziecko Boże, to by oznaczało, że może pokonać Ducha Świętego, Boga Ojca i Jezusa, a jest to niemożliwe.
Bóg przebacza każdemu, kto żałuje, że źle postępował, lituje się nad każdym, kto zawraca ze złej drogi. Jezus dawał przykład, ile razy należy sobie przebaczać. Jeśli my będziemy przebaczać, to i nam Bóg przebaczy.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Kazanie z dnia 05.02.2016 r. – Marcin Sawczuk

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Kazanie z dnia 31.01.2016 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Kazanie z dn. 31 stycznia 2016 r. – głoszący Pastor Piotr Bronowicki

List św. Pawła do Efezjan:
Rozdział 2, wersety 1-22;
Rozdział 3, wersety 1-21.

Bóg wyrwał człowieka z tego świata przez Jezusa. Bóg wszystko robi przez Jezusa. Już na samym początku Słowa Bożego czytamy, że Bóg stworzył świat przez Jezusa i dla Jezusa, by był uwielbiony. Jezus przyszedł na świat jako człowiek, nie jako Syn Boży. Tylko objawienie mogło sprawić to, że ludzie dowiedzieli się, że ten człowiek, który się narodził, jest Synem Boga i stał się człowiekiem, aby wyjednać nam zbawienie, odwrócić kolej rzeczy i poprowadzić człowieka. Bożym planem jest zaludnienie nieba. Bóg chce mieć w niebie każdego człowieka, który narodził się na ziemi, tylko, że nie każdy człowiek chce tam wejść. Jedni zostają oszukani, drudzy zwiedzeni, a inni po prostu nie chcą. Ludzie często postrzegają piekło jako bajki, a ludzi, którzy tam byli, powrócili i o tym opowiedzieli, tłumaczą naukowymi teoriami związanymi z pracą mózgu. Uważają Słowo Boże za wymysł człowieka, ale my wiemy, że jest to Boże objawienie. Człowiek nie jest postawiony na ziemi tylko po to, aby fizycznie ją zaludniać, ale Pismo Święte nam objawia, że Bóg wybawia nas z mocy tego świata i sadza w okręgach niebieskich.
Kiedy Słowo Boże jest głoszone, to my się ożywiamy, zaczyna się coś dziać, zaczynamy rozumieć, to co Bóg do nas mówi przez swoje Słowo. Potrzebujemy tego współposadzenia z Jezusem w okręgach niebieskich. W Starym Testamencie takie rzeczy się nie działy. To się dzieje w błogosławionych czasach Nowego Testamentu. Od momentu przyjścia Jezusa na ziemię sytuacja się zmieniła – człowiek został współposadzony w okręgach niebieskich. Zaczynamy być w innej rzeczywistości, liczy się nie to, co my chcemy powiedzieć, ale to co chce powiedzieć Bóg. Dbamy o reputację Boża żywego na ziemi, staramy się, aby był dobrze postrzegany i aby ludzie oddawali Mu chwałę.
Bóg nas wyrwał z tego świata i posadził na fundamencie, po to, abyśmy zobaczyli, jakie są nasze możliwości. Nie stoimy na niestabilnym gruncie, ale na fundamencie, który jest całkowicie niewzruszony. Fundamentem są apostołowie i prorocy, a kamieniem narożnym sam Jezus Chrystus. Potrzebujemy takiego fundamentu, aby to, co budujemy, było trwałe. Na ziemi stajemy się królami i kapłanami Boża żywego. Kiedy wejdziemy do nieba, będziemy kapłanami Boga. Będzie to kontynuacja pracy, jaką mieliśmy na ziemi. Nie wchodzimy do nieba jako obserwatorzy i wędrowcy, ale jesteśmy współobywatelami świętych i domownikami samego Boga.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Kazanie z dnia 29.01.2016 r. – Pastor Robert Sosidko

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Kazanie z dnia 24.01.2016 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Kazanie z dn. 24 stycznia 2016 r. – głoszący Pastor Piotr Bronowicki

List św. Pawła do Tymoteusza:
Rozdział 4, wersety 1-16;
Rozdział 5, wersety 1-25.

Jezus chce nas prowadzić przez swoje Słowo i chce, aby to Słowo zostało nam przypomniane. Duch Święty przypomina nam wszystko, co Jezus powiedział wcześniej. Duch Święty nam mówi, kiedy mamy przestać patrzeć w konkretnym kierunku, przestać mówić, lub coś powiedzieć. Dlatego prosimy o Ducha Świętego. Czasem Go chcemy, aby były proroctwa, widzenia, ale musimy sobie zdawać sprawę, że Duch Święty też nas napomina.
Słowo Boże mówi, że Bóg wypisał zakon w sercu człowieka. Są podane zasady, w jaki sposób mamy zwracać uwagę starszemu bratu i starszej siostrze w zborze. Powiedziane jest, aby starszego mężczyzny nie strofować, ale upominać. Jest to ogromna różnica. Duch Święty działa delikatnie i chce, abyśmy też tak działali. Musimy zacząć stosować pewne zasady. Jeżeli w taki sposób będziemy żyć, to będziemy okazywali miłość względem innych ludzi.
Według Ducha postępujmy. Jezus tak robił. Jest to postępowanie godne naśladowania. Nie to co ja chcę, ale to, co Ty chcesz Ojcze, nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Jezus potrafił zrezygnować ze swojej własnej woli na rzecz woli Boga Ojca. Postępowanie według Ducha to uleganie Duchowi. Jeśli coś sobie zaplanujemy, ale Duch Święty mówi inaczej, to to zmieniamy. Czy jesteśmy gotowi, aby Duch Święty korygował nasze postępowanie? On będzie do nas mówił, będzie nas korygował jeśli jesteśmy nastawieni na korektę. Wzorem w postępowaniu jest ten, który słucha Ducha Świętego.
Niektórzy ludzie pomagają innym, żeby być wywyższonymi, żeby o nich mówić, aby wszyscy słyszeli. Wzór w miłości tak nie wygląda. Apostoł Paweł daje siebie do naśladowania w miłości. Dostaliśmy wszyscy miłość od Jezusa i teraz to naśladujmy. Czyńmy, tak jak uczynił wzorzec. Ale musimy najpierw przyłożyć się do wzorca.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Kazanie z dnia 22.01.2016 r. – Pastor Robert Sosidko

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Kazanie z dnia 17.01.2016 r. – Marcin Sawczuk

Kazanie z dn. 17 stycznia 2016r. – głoszący Marcin Sawczuk

Pierwsza Księga Samuela:
Rozdział 1, wersety 1-28;
Rozdział 2, wersety 11-36;
Rozdział 3, wersety 1-21.

Co to jest służba? Kim jest sługa Boży? Służba jest wykonywaniem określonych czynności zleconych przez kogoś, na rzecz kogoś. Służba Bogu to wykonywanie Jego poleceń. Każdy z nas ma coś innego do zrobienia. Służba Boża zaczyna się od Bożego powołania. Każdy z nas jest do czegoś konkretnego ukształtowany. Bóg wie, co ma dla nas i chce, abyśmy dla Niego to robili, daje nam możliwości i umiejętności potrzebne do wykonania zadania, obdarza nas swoimi darami. Jest czas, w którym każdy z nas musi odkryć, czego Bóg od niego oczekuje, do czego zostaliśmy powołani. Bóg czeka, aż to my odpowiemy: mów Panie, sługa Twój słucha. Kiedy odpowiemy na powołanie, Bóg zaczyna do nas mówić.
Bóg powołuje swoje sługi. To nie oznacza, że mamy mieć to samo co bracia i siostry w Chrystusie. Każdy z nas został stworzony i powołany do wyjątkowego dzieła. Swoje powołanie odkrywa się poprzez modlitwę i bliską społeczność z Panem. Bóg szuka osób, które są w stanie dużo poświęcić, aby Mu służyć. Bóg nie szuka osób wyniosłych, pysznych, które chcą Go wykorzystać do swoich celów. Szuka takich, które potrafią się Mu podporządkować. Wiele osób poprzestaje na przychodzeniu do kościoła, modlitwie i czytaniu Słowa Bożego. Uważają, że to im wystarcza i nie chcą poświęcać więcej swojego czasu. Bóg od nas oczekuje czegoś innego – pracy i zaangażowania.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Kazanie z dnia 15.01.2016 r. – Pastor Krzysztof Michaluk

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Kazanie z dnia 10.01.2016 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Kazanie z dn. 10 stycznia 2016 r. – głoszący Pastor Piotr Bronowicki

Pierwszy list św. Pawła do Koryntian:
Rozdział 12, wersety 1-31.

Każde dziecko Boże musi dokładnie wiedzieć, co Duch Święty przyniósł ludziom, kiedy został posłany przez Jezusa. W jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Co oznacza ochrzczenie Duchem Świętym? Oznacza to, że człowiek zostaje zanurzony w Ducha Świętego i wszyscy jako jedno ciało Jezusa mamy być tak zanurzeni, abyśmy nie mogli już wykonywać swoich własnych ruchów.
Duch Święty jest jak napój, który musimy pić, aby być napełnionymi Bożym życiem. Żeby to Boże życie w nas funkcjonowało, żeby dawało energię do działania w tym świecie, to musimy cały czas być pojeni Bożym Duchem Świętym. Musimy być tak poddani Duchowi Świętemu, aby to On prowadził nasze życie. Różne są dary dawane przez Ducha Świętego, ale są one zawsze ku wspólnemu zbudowaniu. To Duch Święty decyduje, jaki dar nam dać. Możemy się modlić o dar uzdrawiania, a Duch Święty mówi, że da nam dar mądrości. Powinniśmy się w pełni poddać Bożemu prowadzeniu.
Pismo Święte mówi, że są różne posługi, a Pan ten sam. Oznacza to, że musi być ktoś, kto rządzi. Posługa to usługiwanie drugiemu człowiekowi. Nami musi rządzić Chrystus, bo to On jest głową kościoła. Żeby tak się mogło stać, to musimy wniknąć w duchową atmosferę nieba, musimy znaleźć się w okręgach niebieskich.
Po to bierzemy dary Ducha Świętego, aby być użytecznymi. To są narzędzia Boże, którymi możemy wykonywać Jego dzieła. Kościół wykonuje konkretną Bożą pracę, do której został powołany. Dla każdego człowieka na świcie jest miejsce w kościele Bożym i jest dla niego praca do wykonania.