Kazania


Kto święty, niech nadal się uświęca
Pobierz kazanie


„Nie bądź łatwowierny”


Poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, że to już długo nie potrwa
Pobierz kazanie


Lecz ja będę wypatrywał Pana
Pobierz kazanie

Tytuł: Izrael chce mieć króla.

Pobierz kazanie


Jan Chrzciciel – niezłomny sługa
Wzniosłe wizje i pokora słabości
Pobierz kazanie


Prorok Symeon i prorokini Anna
Pobierz kazanie


Oblubienica Baranka przygotowała się
Pobierz kazanie


„Wielka wieczerza”