Kazania

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Kazanie z dnia 10.05.2015 r. – Maria Dąbrowska (sesja 1)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Kazanie z dnia 09.05.2015 r. – Maria Dąbrowska

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Kazanie z dnia 03.05.2015 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Kazanie z dn. 3 maja 2015 r. – głoszący Pastor Piotr Bronowicki

List św. Pawła do Rzymian:
Rozdział 12, wersety 1-21.

A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego. To upodabnianie się może być na różnych płaszczyznach. Młodzież często bierze przykład ze świata i zaczyna postępować w określony sposób, zaczyna mówić i ubierać się zgodnie z pewnymi normami. A my mamy iść za przykładem Jezusa. W Piśmie Świętym nie ma nic napisane, jak Jezus zachowywał się jako nastolatek. Było pokazane tylko raz, że był nieposłuszny rodzicom, bo został w świątyni, a oni poszli. Ale Jezus był w sprawach swego Ojca, pociągały Go duchowe sprawy i temu był posłuszny. Rodzice musieli się przyzwyczaić do tego, a ludzie w świecie musieli zrozumieć, że Jezus będzie zachowywał się nietypowo – nie będzie przystawał do tego świata. Naśladowanie Jezusa musi iść w tym kierunku, że jesteśmy zapatrzeni w niebo, a nie w ziemię. Na wszystkie problemy, jakie przychodzą, możemy spojrzeć z perspektywy Chrystusa i wtedy to, co nas spotyka, nie wygląda tak źle.
Co w naszym życiu składamy jako ofiarę żywą Bogu? Nasze ciało. Bóg nie jest zainteresowany śmiercią człowieka, ale jest zainteresowany życiem człowieka na ziemi i całą wiecznością w Jego królestwie. Dusza musi być ukształtowana według Bożych wzorców. Jezus pokazał przykład tego. Urodził się jako człowiek, a więc był podobny do Boga i pokazał jak trzeba kształtować umysł i wnętrze względem Boga. Jezus powiedział, że nic nie mówi i nic nie czyni, dopóki nie zobaczy czy czyni to i mówi Ojciec. To jest podobieństwo do Boga. To nie jest powtarzanie jak papuga, ale świadome podejmowanie decyzji.
Jezus przyszedł na świat jako człowiek i miał możliwość zgrzeszyć, ale tego nie zrobił. My też mamy możliwość zatrzymać grzech. Przyzwyczajenie w życiu człowieka odgrywa dużą rolę. Jeśli do czegoś jesteśmy przyzwyczajeni i wiele lat robimy tak samo, to kiedy mamy przekroczyć pewien próg, to się nawet nie zastanawiamy. Musimy powrócić do tego życia, w którym kierowani jesteśmy przez Ducha Świętego. Wtedy za każdym razem, jak stajemy na krawędzi, Duch Święty nas ostrzega.
Bóg potrzebuje szczerych sług, którzy się od Niego nigdy nie odwrócą. Chodzi o to, abyśmy byli w służbie Pana niezłomni. I to właśnie nam pokazał Jezus. Nawet jeżeli wszystkie rzeczy dookoła się nie ułożą, to mamy Boga. Jeśli zostaniemy odwołani z tego świata, to idziemy do wieczności z Bogiem. Apostoł Paweł powiedział, że wszystkie rzeczy na tym świecie poczytuje sobie za nic. Najważniejszy jest Bóg, poznanie Go, służba dla Niego.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Kazanie z dnia 01.05.2015 r. – Pastor Robert Sosidko

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 26.04.2015 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Kazanie z dn. 26 kwietnia 2015 r. – głoszący Pastor Piotr Bronowicki

Pierwszy list św. Jana:
Rozdział 5, wersety 1-21.

Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził, a każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Jeśli miłujemy Boga to oczywistym jest, że będziemy kochali też Jezusa. To jest podstawa naszego życia chrześcijańskiego, od tego się nasze życie zaczyna, że zaczynamy wierzyć Jezusowi. Na tej podstawie możemy wyganiać demony, uzdrawiać chorych i robić to wszystko, o czym jest mowa w Piśmie Świętym. Korzystajmy z Bożej prawdy i nie wątpmy, że to, co mówi Pismo się wypełni, bo jeśli wątpimy to robimy z Boga kłamcę.
Albowiem trzech jest świadków: Duch i woda, i krew, a ci trzej są zgodni. Wszystko zostało w trojaki sposób potwierdzone. Duch Święty, woda czyli Słowo Boże i krew, czyli życie na tej ziemi. Jezus został zapowiedziany przez Ducha Świętego, ogłoszony przez Słowo Boże i przyszedł na ziemie – narodził się jako człowiek. Ponieważ Jezus przyszedł w ciele na ziemię zostawił nam przykład, abyśmy wstępowali w Jego ślady, nauczyli się żyć po Bożemu, tak, jak zostaliśmy powołani.
Słowo Boże mówi, że wszystkie rzeczy na ziemi spłoną. W niebie już wszystko jest przygotowane ze złota, srebra, platyny. Mamy żyć pod napięciem Ducha Świętego. Iskrzyć ma kiedy od Niego odchodzimy, mamy być w Bożym potencjale, Bożym działaniu.
Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. (Objawienie św. Jana, 21:8) Nie wolno człowiekowi, który przyjął Jezusa, być niewierzącym. Musimy wierzyć w to, co powiedział Bóg, nie mieć wątpliwości. Dziełem diabła jest to, aby zasiać w naszym sercu niewiarę. A my jesteśmy stworzeni do tego, aby Boże błogosławieństwo podążało za nami.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Kazanie z dnia 24.04.2015 r. – Adam Bronowicki

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Kazanie z dnia 19.04.2015 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Kazanie z dn. 19 kwietnia 2015 r. – głoszący Pastor Piotr Bronowicki

Druga Księga Kronik:
Rozdział 6, wersety 6-42,
Rozdział 7, wersety 1-3.

Kiedy Salomon skończył modlitwę, to dopiero wtedy spadł ogień z nieba i pokazała się chwała pańska. Bóg czekał i słuchał co Salomon mówił. To jest bardzo ważne co mówimy do Boga. Jeżeli do Niego mówimy, On nas słucha, jest nastawiony na odbiór. Jest w życiu czas, aby to człowiek się wypowiedział.
Na samym początku jest przedstawiony Kain i Abel. Kain złożył ofiarę Bogu z płodów ziemi, a Abel z trzody, którą pasł. Na samym początku powstało poróżnienie między ludźmi w sprawie uwielbienia dla Boga. Kain i Abel chcieli uwielbić Boga swoimi ofiarami, jednak to ofiara Abla została przyjęta. Kain rozzłościł się i powiedział – skoro Bóg nie przyjął mojej ofiary, to zabiję mojego brata. Na płaszczyźnie uwielbienia powstał śmiertelny zatarg.
W księgach Pisma Świętego jest opisane, jak ludzie oddawali Bogu chwałę. Słowo Boże nam wskazuje, jak należy uwielbiać Pana. Wchodzimy w namaszczenie Ducha Świętego i pewne rzeczy muszą się odbywać zgodnie ze Słowem Bożym. Kiedy ludzie szli do boju to śpiewali i grali, kiedy sprowadzali Skrzynię Przymierza to grali, śpiewali i wykrzykiwali. Zobaczmy, jak ludzie się zachowują, aby Bóg miał chwałę. I to wszystko Mu się podobało. Są nawet podane tytuły hymnów, jakie mieli śpiewać. To nie jest tak, że zgromadzamy się i każdy mówi, jaką pieśń chce zaśpiewać. To wszystko jest ustanawiane przez Ducha Świętego. Jak przychodzą pieśni, które są od Ducha Świętego, mają swoje namaszczenie, które działa na nas i nas przemienia. Kiedy jest uwielbienie podane przez Ducha Świętego, a my robimy w tym czasie co chce Bóg, wtedy serca są poruszone. Kiedy jesteśmy zaangażowani w uwielbieniu, to wtedy wzbudzane jest namaszczenie Ducha Świętego i jest fundament, aby ziarno padło na dobrą glebę i mogło wykiełkować i rosnąć.
Musimy gorąco uczestniczyć w uwielbieniu. Słowo Boże mówi, że mamy grać i śpiewać Panu na chwałę, z całego serca. Jeśli jest uwielbianie to nie możemy zamykać ust. Niektórzy mówią, że w czasie uwielbienia się budują. Jednak to nie jest na to czas. Bóg oczekuje, że w konkretnym czasie będą się działy właściwe rzeczy. Bóg dba, żeby uwielbienie dla Jego imienia było pełne, harmonijne, wspaniale brzmiało, uzupełnia to chórami aniołów, instrumentami niebiańskimi. Nie możemy robić niczego innego w czasie uwielbienia. Bóg powiedział, że swojej chwały nie odda nikomu. Nie możemy tego Mu zabierać.
Bóg powiedział, że uwielbianie Jego świętego imienia odgrywa ogromną rolę w życiu człowieka. Nie możemy tego zastąpić czymkolwiek innym. Jest coś szczególnego w tym, że mamy uwielbiać Pana, że jest dobry, że na wieki trwa łaska Jego. To jest podstawa życia chrześcijańskiego, że mówimy do Boga. Jeśli nie będziemy do Niego mówić, On także będzie milczał.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Kazanie z dnia 17.04.2015 r. – Pastor Robert Sosidko

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Kazanie z dnia 12.04.2015 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Kazanie z dn. 12 kwietnia 2015 r. – głoszący Pastor Piotr Bronowicki

List św. Pawła do Rzymian:
Rozdział 8, wersety 1-39.

Duch Święty musi nas prowadzić, bo ci, którzy dają Mu się prowadzić, są dziećmi Bożymi. Mamy dać się prowadzić Duchowi Świętemu. Jeśli w jakimś momencie życia mamy być doświadczeni w chodzeniu samemu, bez prowadzenia za rękę, to Bóg doskonale wie, w jakim momencie to zrobić, kiedy będzie to dla nas bezpieczne i wtedy mówi Duchowi Świętemu, aby puścił naszą rękę. Wtedy Jezus zobaczy, czy już jesteśmy należycie wyćwiczeni. Musimy się nauczyć chodzić z Bogiem, w Duchu Świętym, żeby Duch Święty cały czas do nas mówił.
Nieraz wołamy: Boże, daj nam Ducha Świętego, napełnij swoją mocą z wysokości. Czy zastanawialiśmy się, po co chcemy Ducha Świętego? Duch Święty ma nas prowadzić, rządzić naszym życiem. Musimy się okazać posłuszni Bogu, a tylko w Duchu Świętym będziemy Mu posłuszni.
Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Obraz Jezusa został nam wymalowany we wnętrzu, po to, abyśmy Go cały czas widzieli i wzorowali się na Nim, abyśmy się stali do Niego podobni. Jezus był pierworodnym spośród wielu braci. Bóg ma wiele córek i synów, w tym Jezusa, który jest pierwszy i najważniejszy, ale my wszyscy zostaliśmy powołani do tego samego. Na obraz i podobieństwo Boże to nie aniołowie zostali stworzeni, tylko ludzie. Mamy wyglądać tak, jak Jezus na ziemi wyglądał, postępować tak jak On postępował. Wiele widzeń, jakie mieli ludzie, pokazują, że Bóg wygląda jak człowiek. Wielu proroków mówiło o Jezusie jako o mężu w lnianym odzieniu, widzieli Jego twarz, oczy, ręce, nogi. Dlatego Bóg tak zaciekle walczy o nas – ponieważ stworzył nas na swoje podobieństwo.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Kazanie z dnia 10.04.2015 r. – Pastor Robert Sosidko