Kazania


Słowo o niedzieli
Pobierz kazanie


„Wiara w Boga, a zakon Mojżeszowy”

Wersja AUDIO


Pobierz kazanie


Smok został zrzucony na ziemię
Pobierz kazanie


„Ojcze Nasz”

Wersja AUDIO


Pobierz kazanie

Pobierz kazanie


Kto święty, niech nadal się uświęca
Pobierz kazanie


„Nie bądź łatwowierny”


Poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, że to już długo nie potrwa
Pobierz kazanie


Lecz ja będę wypatrywał Pana
Pobierz kazanie

Tytuł: Izrael chce mieć króla.

Pobierz kazanie