Kazania


Nastawienie człowieka wobec Boga



Pobierz kazanie


Pozostałem tylko ja sam lecz i tak nastają na moje życie by mi je odebrać




Bądź człowiekiem przezornym



Pobierz kazanie


Nienaruszalność Prawa Bożego



Pobierz kazanie


Pan cię będzie doświadczać




Nabożeństwo piątkowe



Pobierz kazanie