Kazania

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Kazanie z dnia 05.02.2016 r. – Marcin Sawczuk

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Kazanie z dnia 31.01.2016 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Kazanie z dn. 31 stycznia 2016 r. – głoszący Pastor Piotr Bronowicki

List św. Pawła do Efezjan:
Rozdział 2, wersety 1-22;
Rozdział 3, wersety 1-21.

Bóg wyrwał człowieka z tego świata przez Jezusa. Bóg wszystko robi przez Jezusa. Już na samym początku Słowa Bożego czytamy, że Bóg stworzył świat przez Jezusa i dla Jezusa, by był uwielbiony. Jezus przyszedł na świat jako człowiek, nie jako Syn Boży. Tylko objawienie mogło sprawić to, że ludzie dowiedzieli się, że ten człowiek, który się narodził, jest Synem Boga i stał się człowiekiem, aby wyjednać nam zbawienie, odwrócić kolej rzeczy i poprowadzić człowieka. Bożym planem jest zaludnienie nieba. Bóg chce mieć w niebie każdego człowieka, który narodził się na ziemi, tylko, że nie każdy człowiek chce tam wejść. Jedni zostają oszukani, drudzy zwiedzeni, a inni po prostu nie chcą. Ludzie często postrzegają piekło jako bajki, a ludzi, którzy tam byli, powrócili i o tym opowiedzieli, tłumaczą naukowymi teoriami związanymi z pracą mózgu. Uważają Słowo Boże za wymysł człowieka, ale my wiemy, że jest to Boże objawienie. Człowiek nie jest postawiony na ziemi tylko po to, aby fizycznie ją zaludniać, ale Pismo Święte nam objawia, że Bóg wybawia nas z mocy tego świata i sadza w okręgach niebieskich.
Kiedy Słowo Boże jest głoszone, to my się ożywiamy, zaczyna się coś dziać, zaczynamy rozumieć, to co Bóg do nas mówi przez swoje Słowo. Potrzebujemy tego współposadzenia z Jezusem w okręgach niebieskich. W Starym Testamencie takie rzeczy się nie działy. To się dzieje w błogosławionych czasach Nowego Testamentu. Od momentu przyjścia Jezusa na ziemię sytuacja się zmieniła – człowiek został współposadzony w okręgach niebieskich. Zaczynamy być w innej rzeczywistości, liczy się nie to, co my chcemy powiedzieć, ale to co chce powiedzieć Bóg. Dbamy o reputację Boża żywego na ziemi, staramy się, aby był dobrze postrzegany i aby ludzie oddawali Mu chwałę.
Bóg nas wyrwał z tego świata i posadził na fundamencie, po to, abyśmy zobaczyli, jakie są nasze możliwości. Nie stoimy na niestabilnym gruncie, ale na fundamencie, który jest całkowicie niewzruszony. Fundamentem są apostołowie i prorocy, a kamieniem narożnym sam Jezus Chrystus. Potrzebujemy takiego fundamentu, aby to, co budujemy, było trwałe. Na ziemi stajemy się królami i kapłanami Boża żywego. Kiedy wejdziemy do nieba, będziemy kapłanami Boga. Będzie to kontynuacja pracy, jaką mieliśmy na ziemi. Nie wchodzimy do nieba jako obserwatorzy i wędrowcy, ale jesteśmy współobywatelami świętych i domownikami samego Boga.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Kazanie z dnia 29.01.2016 r. – Pastor Robert Sosidko

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Kazanie z dnia 24.01.2016 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Kazanie z dn. 24 stycznia 2016 r. – głoszący Pastor Piotr Bronowicki

List św. Pawła do Tymoteusza:
Rozdział 4, wersety 1-16;
Rozdział 5, wersety 1-25.

Jezus chce nas prowadzić przez swoje Słowo i chce, aby to Słowo zostało nam przypomniane. Duch Święty przypomina nam wszystko, co Jezus powiedział wcześniej. Duch Święty nam mówi, kiedy mamy przestać patrzeć w konkretnym kierunku, przestać mówić, lub coś powiedzieć. Dlatego prosimy o Ducha Świętego. Czasem Go chcemy, aby były proroctwa, widzenia, ale musimy sobie zdawać sprawę, że Duch Święty też nas napomina.
Słowo Boże mówi, że Bóg wypisał zakon w sercu człowieka. Są podane zasady, w jaki sposób mamy zwracać uwagę starszemu bratu i starszej siostrze w zborze. Powiedziane jest, aby starszego mężczyzny nie strofować, ale upominać. Jest to ogromna różnica. Duch Święty działa delikatnie i chce, abyśmy też tak działali. Musimy zacząć stosować pewne zasady. Jeżeli w taki sposób będziemy żyć, to będziemy okazywali miłość względem innych ludzi.
Według Ducha postępujmy. Jezus tak robił. Jest to postępowanie godne naśladowania. Nie to co ja chcę, ale to, co Ty chcesz Ojcze, nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Jezus potrafił zrezygnować ze swojej własnej woli na rzecz woli Boga Ojca. Postępowanie według Ducha to uleganie Duchowi. Jeśli coś sobie zaplanujemy, ale Duch Święty mówi inaczej, to to zmieniamy. Czy jesteśmy gotowi, aby Duch Święty korygował nasze postępowanie? On będzie do nas mówił, będzie nas korygował jeśli jesteśmy nastawieni na korektę. Wzorem w postępowaniu jest ten, który słucha Ducha Świętego.
Niektórzy ludzie pomagają innym, żeby być wywyższonymi, żeby o nich mówić, aby wszyscy słyszeli. Wzór w miłości tak nie wygląda. Apostoł Paweł daje siebie do naśladowania w miłości. Dostaliśmy wszyscy miłość od Jezusa i teraz to naśladujmy. Czyńmy, tak jak uczynił wzorzec. Ale musimy najpierw przyłożyć się do wzorca.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Kazanie z dnia 22.01.2016 r. – Pastor Robert Sosidko

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Kazanie z dnia 17.01.2016 r. – Marcin Sawczuk

Kazanie z dn. 17 stycznia 2016r. – głoszący Marcin Sawczuk

Pierwsza Księga Samuela:
Rozdział 1, wersety 1-28;
Rozdział 2, wersety 11-36;
Rozdział 3, wersety 1-21.

Co to jest służba? Kim jest sługa Boży? Służba jest wykonywaniem określonych czynności zleconych przez kogoś, na rzecz kogoś. Służba Bogu to wykonywanie Jego poleceń. Każdy z nas ma coś innego do zrobienia. Służba Boża zaczyna się od Bożego powołania. Każdy z nas jest do czegoś konkretnego ukształtowany. Bóg wie, co ma dla nas i chce, abyśmy dla Niego to robili, daje nam możliwości i umiejętności potrzebne do wykonania zadania, obdarza nas swoimi darami. Jest czas, w którym każdy z nas musi odkryć, czego Bóg od niego oczekuje, do czego zostaliśmy powołani. Bóg czeka, aż to my odpowiemy: mów Panie, sługa Twój słucha. Kiedy odpowiemy na powołanie, Bóg zaczyna do nas mówić.
Bóg powołuje swoje sługi. To nie oznacza, że mamy mieć to samo co bracia i siostry w Chrystusie. Każdy z nas został stworzony i powołany do wyjątkowego dzieła. Swoje powołanie odkrywa się poprzez modlitwę i bliską społeczność z Panem. Bóg szuka osób, które są w stanie dużo poświęcić, aby Mu służyć. Bóg nie szuka osób wyniosłych, pysznych, które chcą Go wykorzystać do swoich celów. Szuka takich, które potrafią się Mu podporządkować. Wiele osób poprzestaje na przychodzeniu do kościoła, modlitwie i czytaniu Słowa Bożego. Uważają, że to im wystarcza i nie chcą poświęcać więcej swojego czasu. Bóg od nas oczekuje czegoś innego – pracy i zaangażowania.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Kazanie z dnia 15.01.2016 r. – Pastor Krzysztof Michaluk

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Kazanie z dnia 10.01.2016 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Kazanie z dn. 10 stycznia 2016 r. – głoszący Pastor Piotr Bronowicki

Pierwszy list św. Pawła do Koryntian:
Rozdział 12, wersety 1-31.

Każde dziecko Boże musi dokładnie wiedzieć, co Duch Święty przyniósł ludziom, kiedy został posłany przez Jezusa. W jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Co oznacza ochrzczenie Duchem Świętym? Oznacza to, że człowiek zostaje zanurzony w Ducha Świętego i wszyscy jako jedno ciało Jezusa mamy być tak zanurzeni, abyśmy nie mogli już wykonywać swoich własnych ruchów.
Duch Święty jest jak napój, który musimy pić, aby być napełnionymi Bożym życiem. Żeby to Boże życie w nas funkcjonowało, żeby dawało energię do działania w tym świecie, to musimy cały czas być pojeni Bożym Duchem Świętym. Musimy być tak poddani Duchowi Świętemu, aby to On prowadził nasze życie. Różne są dary dawane przez Ducha Świętego, ale są one zawsze ku wspólnemu zbudowaniu. To Duch Święty decyduje, jaki dar nam dać. Możemy się modlić o dar uzdrawiania, a Duch Święty mówi, że da nam dar mądrości. Powinniśmy się w pełni poddać Bożemu prowadzeniu.
Pismo Święte mówi, że są różne posługi, a Pan ten sam. Oznacza to, że musi być ktoś, kto rządzi. Posługa to usługiwanie drugiemu człowiekowi. Nami musi rządzić Chrystus, bo to On jest głową kościoła. Żeby tak się mogło stać, to musimy wniknąć w duchową atmosferę nieba, musimy znaleźć się w okręgach niebieskich.
Po to bierzemy dary Ducha Świętego, aby być użytecznymi. To są narzędzia Boże, którymi możemy wykonywać Jego dzieła. Kościół wykonuje konkretną Bożą pracę, do której został powołany. Dla każdego człowieka na świcie jest miejsce w kościele Bożym i jest dla niego praca do wykonania.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Kazanie z dnia 08.01.2016 r. – Pastor Robert Sosidko

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Kazanie z dnia 03.01.2016 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Kazanie z dn. 3 stycznia 2016 r. – głoszący Pastor Piotr Bronowicki

Ewangelia św. Jana:
Rozdział 6, wersety 15-71.

On jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus; nie w wodzie tylko, ale w wodzie i we krwi, a Duch składa świadectwo, gdyż Duch jest prawdą. Albowiem trzech jest świadków: Duch i woda, i krew, a ci trzej są zgodni. (Pierwszy list św. Jana, 5:6-8). Jezus jest napojem naszym i pokarmem. Słowo Boże opiera się nie tylko na słowie, ale jeszcze na konkretnym wykonywaniu dzieł Bożych. Bóg posyła swojego Ducha Świętego, aby dla człowieka wszystko było jasne i żebyśmy wiedzieli, co Bóg chce zrobić, co przewidział dla ludzi, dla ziemi. Słowo Boże mówi, że jeśli Bóg coś zaplanował zrobić na ziemi, to nie omieszka uprzedzić o tym swój lud i swoje dzieci. Nic nie uczyni z wierzącymi ludźmi, zanim najpierw nie powie przez proroków o swoich zamiarach.
Słowo Boże nam mówi, że Jezus nie przyszedł na ziemie tylko jako Słowo. Słowo stało się ciałem, zostało wykonane. Jezus przyszedł na ziemię jako człowiek, taki sam jak każdy z nas. Jezus mógł tak samo zgrzeszyć i upaść jak my. Ale nie upadł, bo Słowo Boże mówi, że On jest doskonały.
Słowo Boże mówi, że musimy jeść ciało Jezusa. A ciałem Jezusa jest Słowo Boże. Musimy napełniać się tym słowem i to w tak wyraźny sposób, aby to Słowo wnikało w nas, przenikało każdą naszą komórkę i dziedzinę naszego życia. Jeśli nie wnikamy w Słowo to oznacza, że nie jesteśmy Jezusa. Jeśli chcemy być wskrzeszeni w dniu ostatecznym to musimy spożywać ciało Jezusa. Póki nie napełnimy się Słowem Bożym, to nie będziemy wiedzieć, co dla nas Bóg zaplanował, co mamy wykonać.
Kiedy Jezus mówił o jedzeniu ciała i piciu krwi, to nie była jeszcze ustanowiona wieczerza, więc nie mógł mieć na myśli tego, że ciałem jest chleb, a krwią wino. Jezus powiedział, że mamy być napełnieni całkowicie Jego słowem – ciałem. I to wprowadzić w życie, to ma być realne, wykonywanie zadania, które wypływa z wypełnienia Słowem Bożym.