Kazania

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 17.04.2016 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 15.04.2016 r. – Pastor Robert Sosidko

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 10.04.2016 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 08.04.2016 r. – Pastor Robert Sosidko

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 03.04.2016 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 01.04.2016 r. – Pastor Krzysztof Michaluk

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 27.03.2016 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 27.03.2016 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Kazanie z dn. 25 marca 2016 r. – głoszący Pastor Piotr Bronowicki

List św. Pawła do Filipian:
Rozdział 1, wersety 21-30;
Rozdział 2, wersety 1-15.

Słowo Boże nam mówi, że Jezus zostawił nam ślady na ziemi, pozostawił konkretne przykłady, abyśmy Go naśladowali. To nie oznacza, że jak Jezus został przybity do krzyża, to my robimy wszystko, aby również być przybitymi do krzyża. To, co Jezus nam pozostawił, to jest przykład do naśladowania w sposobie Jego podejścia. Słowo Boże mówi, że mamy być względem siebie takiego usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Usposobienie to nastawienie do drugiego człowieka.
Jezus wyrzekł się samego siebie. Oznacza to, że był nastawiony nie na siebie, ale na swojego Ojca. Czy jesteśmy gotowi w życiu naszym zrezygnować z naszych własnych planów, na rzecz tego, co mówi Bóg? Słowo Boże wyraźnie mówi, że coś zostało postanowione przez kogoś, kto ma nad nami władzę i zostało nam polecone. Bóg czeka, aby zobaczyć, jak będziemy postępować. To jest bardzo proste, jak Bóg sprawdza człowieka. Wyprowadził Izraelitów na pustynię, którą można było przejść w 4 tygodnie, a szli 40 lat. Dlaczego? Bo Bóg chciał doświadczyć, co jest w ich sercach. Bóg musi zobaczyć, co jest w sercu człowieka. Posłał swojego Syna, aby pokazać, jak postępować, bo nie miał wątpliwości, że Jego Syn zrezygnuje z całej swojej woli, na rzecz tego co powie Ojciec. Posłał Go, aby wyjednać nam zbawienie, nas wyratować, aby zmarł za nasze grzechy. Wiedział, że stanie się przykładem dla każdego człowieka. Przyszedł na ziemię jako człowiek. Syn człowieczy, a jednocześnie Syn Boży i zrezygnował ze wszystkiego na rzecz Boga Ojca.
Po to jesteśmy na świecie, żeby pomagać innym i okazywać miłość. Nie piętnować, nakazywać, wydawać rozkazy. Jesteśmy po to, aby stać się sługami dla drugich. Jezus stał się człowiekiem, aby nam pokazać, jakimi ludźmi my powinniśmy się stać. Żeby pokazać, jak trzeba służyć tym, którzy są wśród nas. Po to są dary Ducha Świętego – żeby służyć innym.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 20.03.2016 r. – Pastor Piotr Bronowicki

Kazanie z dn. 20 marca 2016 r. – głoszący Pastor Piotr Bronowicki

List św. Pawła do Rzymian:
Rozdział 3, wersety 1-31.

Sprawiedliwość jest darem od Boga. Sprawiedliwość dana nam z łaski Boga żywego jest tą sprawiedliwością, którą uzyskujemy od Boga naszego i ona jest na podstawie wiary. Kiedy w życiu zgrzeszymy to jesteśmy niesprawiedliwymi i żeby stać się znów sprawiedliwym, trzeba przyjść pod krzyż Pana naszego Jezusa, złożyć wszelki usidlający grzech i prosić o przebaczenie. Bóg, który jest mocny w swojej łasce i miłosierdziu, usprawiedliwia nas, czyli przebacza nasze grzechy. To jest ta sprawiedliwość, która przychodzi w naszym życiu, żeby ono w ogóle miało sens. Nie ma innej możliwości wejścia do Królestwa Niebios, jak tylko przez wiarę w Boże usprawiedliwienie.
Sprawiedliwość zależna jest do tego, w jaki sposób rozpoczynamy swoje życie z Bogiem, w jaki sposób się zachowujemy i żyjemy. Wierzenie w sprawiedliwość, która została posłana, to podstawa dla każdego dziecka Bożego. Gdyby Bóg nie przyszedł na ziemię, nie pokazał i nie wykonał sprawiedliwości, do dzisiaj byśmy byli w grzechu i nie byłoby dla nas żadnego wybawienia.
Przez zakon Mojżesza w pewnych sprawach jesteśmy usprawiedliwieni, ale są takie sfery życia człowieka, w których zakon nas nie usprawiedliwia. Słowo Boże mówi, że do pewnych Bożych praw musimy się zastosować, bo tak jest powiedziane i nikt nas od tego nie zwalnia. Najważniejsze na początku jest uwierzyć w Syna Bożego i to jest ta sprawiedliwość początkowa, od której zaczyna się całe chrześcijańskie życie.
Jeśli chodzi o dobre uczynki w życiu naszym, to one nie są w stanie nas wprowadzić do Królestwa Niebios, nie przynoszą zbawienia. Nie zaczynamy od uczynków, jeśli chcemy mieć zbawienie. Sprawiedliwość, jako dar Ducha Świętego, dar Boży, przynosi nam zbawienie. I kiedy jesteśmy zbawieni, Bóg oczekuje od nas działania. Człowiek, który jest usprawiedliwiony darmo z łaski, wchodzi do społeczności dzieci Bożych i jeśli nie robi dobrych uczynków, to staje się bezużyteczny. W sprawie zbawienia nic nie możemy zrobić, ale jak już jesteśmy zbawieni to możemy to zbawienie utracić, kiedy nie będziemy robić dobrych uczynków.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kazanie z dnia 18.03.2016 r. – Marcin Sawczuk