Nabożeństwo niedzielne z dnia 12.09.2021 – pastor Piotr Bronowicki

12 wrz 2021


Nie zaprzęgajcie się z niewierzącymi do jednego jarzma