Szkoła niedzielna

Ew. Mateusza 19:13-14
Wtedy mu przyniesiono dzieci, aby włożył na nie ręce i modlił się; ale uczniowie gromili ich. Lecz Jezus rzekł: Zostawcie dzieci w spokoju i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie; albowiem do takich należy królestwo niebios.

Założenia Szkoły Niedzielnej

Szkoła Niedzielna jest miejscem gdzie dzieci mogą przeżyć wspaniałe spotkanie z żywym Bogiem. Miejscem, gdzie wiara wyobraźnia i nauka idą ze sobą w parze. Szkoła Niedzielna jest służbą w śród dzieci w Kościele Zbawienie w Jezusie w Białej Podlaskiej, która obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym aż do ostatniej klasy szkoły podstawowej.

Założenia liderów Szkoły Niedzielnej

Budowanie relacji pomiędzy Bogiem a młodym człowiekiem zaczyna się już bardzo wcześnie. W głównej mierze to od nas dorosłych zależy jak dziecko będzie w późniejszych latach postrzegało Boga i jego słowo. Naszym pragnieniem jest, aby każde dziecko wiedziało, kim jest Jezus, aby mogło wzrastać w Jego Słowie, aby uczyło się jak okazywać Jego miłość poprzez służenie i pomaganie innym ludziom. Wierzymy, że w bardzo przystępny i prosty sposób można opowiadać dzieciom o Bogu i jego wielkich dziełach.

Grupa młodsza

Grupa ta obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (5-9lat). Pierwszą i najważniejszą rzeczą, jaką chcemy, aby najmłodsze dzieci uczęszczające na zajęcia Szkoły Niedzielnej odkryły, jest fakt, że Bóg bardzo je kocha. Staramy się dać im możliwość wzrostu i rozwijania się w środowisku pełnym miłości i czułej opieki. Poprzez zabawę i gry opowiadamy im o wielkich dziełach, jakich dokonał Bóg. Staramy się nauczyć je, że niezależnie od tego czy są duże czy małe mogą modlić się do Boga i prosić go o różne sprawy a on na pewno je usłyszy i odpowie.

Grupa starsza

Grupa ta obejmuje dzieci w wieku szkolnym (10-14lat). Pomagamy dzieciom wejść na całkowicie nowy poziom relacji z Bogiem. Podczas naszych zajęć dzieci będą zagłębiały się w fascynujące opowieści biblijne, które rozwiną ich wiarę, charakter oraz pomogą odnaleźć im własny cel w życiu. Szkoła Niedzielna ma również na celu pokazanie dzieciom, że w życiu chrześcijanina nie tylko wzrost duchowy jest istotny, ale także przyjacielskie relacje z innymi ludźmi.

Spotkania dla dzieci odbywają się równolegle z niedzielnymi nabożeństwami. Miejscem zajęć jest sala katechetyczna w tyle podwórka.

Asystent prowadzącego zajęcia z dziećmi

  • musi być człowiekiem narodzonym na nowo, napełnionym Duchem Świetnym, oraz mieć osobistą relację z Jezusem Chrystusem
  • musi być członkiem naszego zboru
  • musi mieć ukończone 13 lat
  • musi mieć dobry kontakt z dziećmi
  • musi być odpowiedzialny i zaangażowany w pracę w Szkole Niedzielnej

Jak zostać asystentem?

Jeśli jesteś zainteresowany(a), kochasz dzieci i bardzo chcesz w ten sposób służyć Bogu, to po nabożeństwie zgłoś się na indywidualną rozmowę z Liderem Szkoły Niedzielnej.

Lider szkoły niedzielnej – Lidia Bronowicka Sawczuk

Liderem Szkoły Niedzielnej jest od września 2009 roku. Lidia wychowała się w chrześcijańskiej rodzinie. Jako córka pastora Piotra Bronowickiego już od dzieciństwa poznawała Boga i zapragnęła mu służyć całym swoim sercem. Mając sześć lat zaprosiła Jezusa Chrystusa do swojego serca, a w wieku 13 lat przystąpiła do chrztu wodnego. Lidia zawsze starała się żywo angażować w życie zborowe. Od 1997 roku jest członkiem grupy uwielbiającej w kościele,,Zbawienie w Jezusie” w Białej Podlaskiej. W 2006 roku wyszła za maż za Marcina Sawczuka. Obydwoje zawsze pragnęli angażować się w pracę dla Boga. Wspólnie z mężem służyli gościną dla wielu zborowych gości, dekorowali salę na święta Bożego Narodzenia oraz pomagali przy organizacji konferencji. Bóg poruszył jednak serce Lidii wskazując na nowe powołanie, jakim jest służba wśród dzieci. Pragnąc jak najlepiej wykonywać powierzoną przez Boga służbę stara się ona stale poszerzać swoją wiedzę na studiach, konferencjach a także poprzez zdobywanie doświadczenia w pracy jako psycholog i wykładowca. Ukończone studia to:

  • psychologia kliniczna na UMCS w Lublinie – tytuł zawodowy magister psychologii
  • trzysemestralne studia pedagogiczne dla nauczycieli w Instytucie „Edukacja” w Warszawie
  • dwusemestralne studia PWSZP w Warszawie – doradztwo osobiste i zawodowe
  • trzysemestralne studia na Wyższym Seminarium Teologicznym w Warszawie – katechetyka

Służbę Lidii cechuje rzetelność, całkowite poświęcecie Bogu a także umiejętność nawiązywania i utrzymywania dobrego kontaktu z ludźmi. Jej pomysłowość, entuzjazm oraz przykład życia urozmaicają zajęcia i zachęcają do życia z Bogiem. Swoje zainteresowanie muzyką i teatrem stara się włączać jako stały element zajęć i wykorzystywać w przygotowaniu okolicznościowych występów dzieci i młodzieży w naszej społeczności.