Służba muzyczna

Psalm 40:4
„Włożył w usta moje pieśń nową, Pieśń pochwalną dla Boga naszego. Ujrzy go wielu i ulęknie się, I ufać będą Panu.”

Założenia Służby Muzycznej

Cała Służba Muzyczna, jako jedno ciało, zjednoczona w duchu oraz czystości serca, ma na celu uwielbienie imienia żywego Boga, oraz pokorne mu służenie. W najbardziej doskonały sposób w jaki tylko potrafimy, chcemy służyć Bogu w wierności i poświeceniu. Pełni mocy oraz miłości Agape pragniemy wprowadzać innych w Bożą obecność poprzez muzykę, oraz dziękczynienie.
Założenia liderów Służby Muzycznej

Inspirować, zachęcać, ćwiczyć i przewodzić tym, którzy zostali powołani przez Boga do służby muzycznej. A wszystko to w duchu łagodności, czystości, doskonałości, pokory i siły.

Osoba usługująca w grupie muzycznej:

  • musi być człowiekiem narodzonym na nowo, napełnionym Duchem Świetnym, oraz mieć osobistą relację z Jezusem Chrystusem
  • musi być członkiem naszego zboru
  • musi mieć ukończone 13 lat
  • musi mieć predyspozycje i zdolności muzyczne
  • musi uczestniczyć we wszystkich tygodniowych próbach chóru, które odbywają się w każdą sobotę w sali głównej o godzinie 17:00
  • musi uczestniczyć we wszystkich próbach niedzielnych odbywających się w godzinach 8:45-9:50 w sali głównej
  • musi uczestniczyć we wszystkich Modlitwach Służby Muzycznej odbywających się w salce katechetycznej w godzinach 9:50-10:00
  • musi uczestniczyć, w co najmniej trzech nabożeństwach niedzielnych oraz trzech nabożeństwach tygodniowych w miesiącu
  • musi uczestniczyć we wszystkich uroczystościach zborowych, podczas których występuje chór
  • musi być zaangażowana w uwielbienie Boga

Jak zostać członkiem grupy muzycznej?

Jeśli czujesz powołanie do Służby Muzycznej, jesteś tym zainteresowany(a), oraz jesteś w stanie spełnić wszystkie powyższe warunki, to niezwłocznie zgłoś się po nabożeństwie do Pastora Muzycznego lub też skontaktuj się z nim elektronicznie.

Pastor Krzysztof Michaluk

Jest zaangażowany w pracę w Służbie Muzycznej około 20 lat. Swoja służbę Bogu rozpoczął w rodzinnym mieście w Hajnówce, gdzie przez wiele lat był członkiem Kościoła Bożego w Chrystusie. Od samego początku angażował się czynnie w życie kościelne. W 1998 r. został diakonem tego zboru. Ukończył Szkołę Biblijną, prowadzoną przez Kościół Boży w Chrystusie w Warszawie.

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i w chwili obecnej pracuje jako konsultant wdrożeniowy i programista.

W 2001 r. ożenił się z Esterą Bronowicką ówczesnym liderem grupy uwielbiającej Kościoła Zbawienie w Jezusie w Białej Podlaskiej. Od 2000 r. jest członkiem tego zboru oraz Liderem Muzycznym. W 2003 r. został ordynowany na pastora pomocniczego w Kościele Zbawienie w Jezusie w Białej Podlaskiej.

Jego służbę charakteryzuje spontaniczność, żywiołowość oraz pełne poświęcenie i oddaniem sprawie Bożej. Ma świeże, innowacyjne podejście do uwielbiania Boga i stara się nim zainspirować całą grupę muzyczną. Wraz z małżonką usługują w zborze nie tylko wokalnie i instrumentalnie ale również są autorami wielu pieśni i hymnów.