Aktualności


Albowiem powołał nas Bóg do uświęceniaPobierz kazanie


„Kościół – Świątynia – szczególne miejsce”

Tytuł: Achab i winnica Nabota

Pobierz kazanie


Dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiaryPobierz kazanie


„Reforma religijna Jozjasza”


Nie bójcie się cierpienia


„Praca garncarza obrazem działania Boga”

Tytuł: Wybory i konsekwencje.

Pobierz kazanie


Ten, który będzie zabiegać o życie swoje, utraci je


Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia

Wersja AUDIO


Pobierz kazanie