Kazania


Wierność Bogu pomimo niesprzyjających okolicznościPobierz kazanie


Musimy zostać przemienieni
Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wiecznyPobierz kazanie


Słuchanie głosu Bożego
Kara za bunt – nie wejdą do KanaanuPobierz kazanie


Stań na nogi, a będę z Tobą rozmawiałPobierz kazanie