Aktualności


Józef, do końca wierny Bogu – pastor Robert SosidkoPobierz kazanie


Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg
Wierność Bogu pomimo niesprzyjających okolicznościPobierz kazanie


Musimy zostać przemienieni
Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wiecznyPobierz kazanie


Słuchanie głosu Bożego
Kara za bunt – nie wejdą do Kanaanu