Aktualności

Pobierz kazanie


Wtedy Ja dam im nowe serce
Nastawienie człowieka wobec BogaPobierz kazanie


Rzeczywistością naszą jest Chrystus
Nastawienie człowieka wobec BogaPobierz kazanie


Pozostałem tylko ja sam lecz i tak nastają na moje życie by mi je odebrać
Bądź człowiekiem przezornymPobierz kazanie